HEVOSEN LIHAVUUSKUNNON MÄÄRITTÄMINEN

Hevosen lihavuuskunto eli kuntoluokka määritellään kaikilta kantakirjattavilta suomenhevosilta ja lämminveriravureilta. Toisinaan käytetään tässä esitettyä taulukkoa suppeampaa listaa, jossa on seuraavat kohdat:
 • 1 hyvin laiha
 • 2 laiha
 • 3 normaali
 • 4 lihavahko
 • 5 lihava
 • 1 hyvin laiha Nahka on kylkiluiden päältä tiukka ja okahaarakkeet näkyvät selvästi. Rasvakudosta ei ole lainkaan tai se on hyvin ohut. Kaula kuihtunut
  2 laiha Kylkiluut ja okahaarakkeet ovat selkeästi näkyvissä. Kylkiluiden päällä on ohut rasvakerros. Kaula kapea ja löysä.
  3 kohtalainen Kylkiluut heikosti näkyvissä, selkäranka peittynyt, mutta okahaarakkeet tuntuvat. Kaula kapea mutta kiinteä
  4 hyvä Kylkiluut peitossa ja helposti tunnettavissa. Okahaarakkeet peitossa, mutta tunnettavissa. Selkärangan kohdalla ei vakoa, vaan selkä on tasainen. Lantio rasvakerroksen peittämä ja pyöreä. Kaula kiinteä.
  5 lihavahko Rasva kylkiluiden päällä tuntuu pehmeältä. Rasvaa alkaa kertyä säkän ympärille, kyynärpään taakse ja kaulaan. Hännäntyvessä rasva on pehmeätä.
  6 lihava Kylkiluiden tuntemiseksi täytyy painaa niiden päällä olevaa rasvakerrosta. Selkärangan kohdalla vako. Lantion ympärillä ja hännäntyvessä on pehmeätä rasvaa. Rasvaa on kertynyt myös säkän ympärille, kaulaan ja kyynärpäiden taakse.
  7 hyvin lihava Kylkiluiden tunteminen vaikeata tai mahdotonta. Selkärangan kohdalla on syvä vako. Pehmeää ja pullottavan näköistä rasvaa hännäntyvessä, säkän ympärillä, kaulassa ja kyynärpään takana. Kaula leveä ja kiinteä, siinä on rasvapoimuja.

  Henneke Body Condition Score

  Yhdysvalloissa käytetään hieman laajempaa Henneke Body Condition Score (BCS) - taulukkoa. Tässä vapaa suomennos siitä.
  1 kurja (poor) Erittäin laiha, rasvakudosta ei tunnu lainkaan, kylkiluut selkeästi näkyvissä. Luusto selkeästi näkyvissä
  2 hyvin laiha (very thin) Hyvin laiha, kylkiluut selkeästi näkyvissä, samoin nikamat. Luusto näkyy.
  3 laiha (thin) Kylkiluiden päällä ohut rasvakerros, mutta kylkiluut ovat näkyvissä silti. Säkä, lavat ja kaula erottuvat rungosta selkeästi. Hännäntyvessä ei ole rasvaa
  4 kohtalaisen laiha (moderately thin) Kylkiluut hieman näkyvissä, selkärangan kohdalla kohouma. Säkä, lapa ja kaula liittyvät runkoon tasaisesti. Hännäntyvessä tunnettavissa rasvakudosta
  5 kohtuullinen (moderate) Selkä on tasainen, kylkiluut eivät ole näkyvissä, mutta ne voi helposti tuntea rasvakudoksen alta. Hännäntyvessä rasvakudosta. Säkä pyöreä, lapa ja kaula liittyvät tasaisesti runkoon.
  6 kohtalaisen pyylevä (moderately fleshy, moderate to fleshy) Selkärangan kohdalla saattaa olla matala vako. Kyljissä ja hännäntyvessä rasvakudos tuntuu pehmeältä. Rasvaa alkaa kertyä sään kohdalle, kyynärpäiden/lavan taakse ja kaulan sivuille.
  7 pyylevä (fleshy) Selkärangan kohdalla vako. Tunnustelemalla kylkiluut voi vielä tuntea, mutta niiden välissä on selkeätä rasvakudosta. Hännäntyvessä pehmeätä rasvakudosta. Rasvaa kertynyt sään kohdalle, kyynärpäiden/lavan taakse ja kaulan sivuille.
  8 lihava (fat) Selkärangan kohdalla vako. Kylkiluita vaikea tuntea. Rasvaa sään ja kyynärpäiden/lapojen takana. Kaula paksuuntunut. Rasvaa alkaa kertyä sisäreisiin.
  9 erittäin lihava (extremely fat) Selkärangan kohdalla selkeä vako. Kylkiluiden päällä epätasainen rasvakerros. Paksua rasvakudosta hännäntyvessä, sään kohdalla, kyynärpäiden/lapojen takana ja kaulassa. Rasvakudosta myös sisäreisissä ja kupeilla.
  Lähdeluettelo
  1. Arviopainolaskuri (verkkodokumentti). Hippolis. Viitattu 12.6.2010. Saatavissa http://www.hippolis.fi/?pageid=26
  2. Body Condition Score (verkkodokumentti). McKelvey, Anna & Husby, Kirsty. Viitattu 15.10.2010. Saatavissa http://www.anslab.iastate.edu/Class/AnS216/Body%20Condition%20Score.ppt
  3. Equine Weight Watchers. Holly Werner. Horse Illustrated August 2010. ISSN 0145-9791.
  4. Saastamoinen et al. Hevosen ruokinta ja hoito. 5. painos. Jyväskylä: Pro Agria ja MTT, 2003. ISBN 951-808-109-3.
  © Hevosmaailma.net
  Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
  Tiedosto luotu 2010-06-11
  Muokattu viimeksi 2010-11-03
  Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon