HEVOSEN LUUSTO


Kuva 1. Hevosen luut
 1. Yläleuka ja naaman luut
 2. Alaleuka
 3. 1. kaulanikama, kannattajanikana, atlasnikama
 4. 2. kaulanikama, kiertonikama
 5. 3.-7. kaulanikamat
 6. Rintanikamat (18 kpl)
 7. Lannenikamat (6 kpl)
 8. Ristiluu
 9. Häntänikamat (15-18 kpl)
 10. Lapaluu
 11. Olkaluu
 12. Kyynärluu
 13. Värttinäluu
 14. Etupolven luut
 15. Etusääriluu
 16. Puikkoluut (2 kpl)
 17. Vuohisnuljuluut (2 kpl)
 18. Vuohisluu
 19. Ruunuluu
 20. Kavioluu
 21. Rintalasta
 22. Kylkikaari
 23. Kylkiluut (18 kpl)
 24. Lonkkaluu
 25. Istuinkyhmy
 26. Reisiluu
 27. Polvilumpio
 28. Koipiluu
 29. Kinnerluut
 30. Kinnerluun kyhmy
 31. Puikkoluut (2 kpl)
 32. Takasääriluu

Kuva 2. Hevosen nivelet
 1. Leukanivel
 2. Kannattajanikaman niskanivel
 3. Olkanivel
 4. Kyynärnivel
 5. Etupolvinivel
 6. Vuohisnivel
 7. Ruununivel
 8. Kavionivel
 9. Risti-suoliluunivel
 10. Lonkkanivel
 11. Polvinivel
 12. Kinnernivel

1. Yleistä

Hevosen luuranko koostuu hieman yli 200 luusta. Luuranko muodostaa muulle elimistölle tukirungon, se suojaa sisäelimiä ja yhdessä lihasten kanssa mahdollistaa liikkumisen ylipäänsä.
Hevosella on 7 kaulanikamaa, joista ylintä kutsutaan kutsutaan kannattajanikamaksi tai atlasnikamaksi ja sitä seuraavaa kiertonikamaksi. Selkäranka koostuu 18 rintanikamasta, 6 lannenikamasta, ristiluusta ja häntänikamista (15-18 kappaletta). Kylkiluita on 18 kappaletta, joista 8 ensimmäistä on nk. varsinaisia kylkiluita ja 10 taaimmaista nk. valekylkiluita.

2. Luiden rakenne

Luukudos muodostuu erityisistä luusoluista, joiden välissä on kivennäispitoista väliainetta. Tämä kivennäinen aiheuttaa luiden kovuuden ja se koostuu kalsiumista (Ca) ja fosforista (P). Siksi kalsium ja fosfori sekä niiden välinen suhde ovat tärkeitä seikkoja hevosen ruokinnassa. Ca/P-suhteen pitäisi olla 2/1. Koska erityisesti kaura sisältää paljon fosforia, on paljon kauraa syövien kilpahevosten kalsiuminsaannista huolehdittava erityisesti. Kalsiumin ja fosforin imeytymiseen puolestaan tarvitaan D-vitamiinia.

3. Luiden kasvu

Sikiön luut ovat tiineyden alkuvaiheessa varsin pehmeitä ja taipuisia, mutta tiineyden edistyessä ne muuttuvat kovemmiksi. Varsan luut kasvavat suurimman osan lopullisesta pituudestaan ensimmäisen elinvuoden aikana, mutta pituuskasvu jatkuu 3-4 vuotta heikompana. Hitaasti kehittyvillä roduilla kasvu ja kasvurustojen sulkeutuminen voi kestää kauemminkin. Ensimmäisen ikävuoden jälkeen luut alkavat kasvattaa myös paksuutta.
Kova fyysinen rasitus kasvukauden aikana voi aiheuttaa vakaviakin vaurioita luustossa. Jos nuorta varsaa valmennetaan, se tulisi aloittaa varoen ja rasitusta hitaasti nostaen. Luuston kehitys vaatii myös oikeaa ruokintaa (kivennäistasapaino on tärkeä) ja tietysti ulkonaoloa ja hyvää yleishoitoa. Kehittynyt luusto ei ole mitenkään "lopullinen" varsan aikuistuessa vaan luukudoksissa tapahtuu koko ajan aineenvaihduntaa ja solut uusiutuvat.
Lähdeluettelo
 1. Grönberg, Pauli. Hevosen ABC. Keuruu: Otava, 2001. ISBN 951-98744-0-2.
 2. Lillkvist, Anneli. Ruokinnalla tuloksiin. 4. painos. Jyväskylä: Suomen ravivalmentajat, 1991. ISBN 951-99544-0-6.
 3. Sandgren, Björn. Hevosen anatomia. Suomentaja Matti Estola. Rauma: Suomen Ravivalmentajat, 1994. ISBN 952-90-5661-3.
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Tiedosto luotu 2003-09-02
Muokattu viimeksi 2010-11-03
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon