HEVOSEN TARVITSEMAT RAVINTOAINEET

Hevosen tulee saada ravinnostaan vettä, energiaa (hiilihydraatteja ja rasvaa), valkuaisaineita, kivennäisaineita ja vitamiineja. Näitä tarvitaan elimistön rakennusaineiksi, elintoimintojen ylläpitoon, liikkumiseen ja nuorten hevosten kohdalla myös kasvamiseen. Ravintoaineiden tarvetta sanelevat useat seikat, kuten koko, rotu, sukupuoli, ikä, vilkkaus, valmennus ja liikutus.

Vesi

Tehtävät:

Energianlähteet

Hevosen pääasialliset energianlähteet ovat hiilihydraatit ja rasvat. JOs ruokinta on kovin valkuaispitoista, elimistö käyttää myös valkuaisaineita energianlähteinä.
Hiilihydraatteja ovat sokerit, tärkkelys, selluloosa ja hemiselluloosa. Viljat ovat tärkkelyspitoista rehua, sokereita hevonen saa eniten ns. sokerirehuista kuten melassista. Selluloosaa ja hemiselluloosaa on eniten kuitupitoisissa rehuissa.

Valkuaisaineet

Valkuaisaineet eli proteiinit ovat elimistön rakennusaineita. Ne ovat muodostuneet aminohapoista. Ns. välttämättömiä aminohappoja hevosen on saatava rehustaan, muita aminohappoja hevosen elimistö voi valmistaa muista aminohapoista.

Vitamiinit

Vitamiinit ovat välttämättömiä elintoiminnoille ja ne vaikuttavat myös muiden ravintoaineiden hyväksikäyttöön. Rasvaliukoisia vitamiineja ovat A-, D-, E- ja K-vitamiinit. Vesiliukoisia ovat B-ryhmän ja C-vitamiinit. Niitä hevosen elimistö voi muodostaa itse, mutta rasvaliukoisia vitamiineja hevosen on saatava rehustaan.
Lähdeluettelo
  1. Saastamoinen et al. Hevosen ruokinta ja hoito. 5. painos. Jyväskylä: Pro Agria ja MTT, 2003. ISBN 951-808-109-3.
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Tiedosto luotu 2010-06-28
Muokattu viimeksi 2010-11-03
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon