ASKELLAJIT

Suomi Englanti Saksa Ruotsi
Yleistä
Askellaji pace, gait die Gangart gångart
Koottu collected versammelt samlad
Lisätty extended stark ökad
Töltti tölt, tolt Tölt tölt
Työtöltti - Arbeitstempo Tölt arbetstölt
Keskitöltti - - mellan tölt
Lisätty töltti - starkes Tempo Tölt ökad tölt
Passi, peitsi amble, pace, flying pace (isl.) Rennpass (isl) (flygande) pass (isl)
Pysähdys halt, stop der Halt halt
Temponvaihdos change of tempo - -
Siirtyminen transition der Übergang en övergång
Peruutus rein-back, back(-up) Rückwärtsrichten ryggning
Pohkeenväistö leg yield Schenkelweichen skänkelvikning
Käynti
Käynti walk der Schritt skritt
Kulkea/ratsastaa käyntiä to walk Schritt gehen (geht, ist gegangen)
im Schritt reiten (reitet, hat/ist geritten)
att skritta
Keskikäynti medium walk
ordinary walk
der Mittelschritt
der Gebrauchschritt
mellanskritt
Ravi
Ravi trot der Trab ett trav
Ravata to trot traben (trabt, ist/hat getrabt)
Trab reiten (reitet, hat/ist geritten)
att trava
Kevyt ravi rising trot
posting trot
English trot
der Leichttrab
englische Trab
lätt trav
Harjoitusravi sitting trot
ordinary/working trot
der Arbeitstrab arbetstrav
Keskiravi medium trot
strong trot
der Mitteltrab mellantrav
Passage passage die Passage passage
Piaffe piaffe die Piaffe piaff
Laukka
Laukka canter
gallop (kiitolaukka)
lope (hidas laukka, erit. western)
der Galopp
der Kanter
en galopp
kanter
Oikea/vasen laukka canter on the right/left fore/lead der Rechtsgalopp
der Linksgalopp
höger/vänster galopp
Väärä laukka canter on the wrong lead/fore der falsche Galopp fel galopp
Laukata, ratsastaa laukkaa to canter
to gallop
to lope
Galopp reiten (reitet, hat/ist geritten) att galoppera
Nostaa laukka to strike off in canter angaloppieren att komma fram i galopp
Laukanvaihto (askeleessa) flying change (of leg/of lead) der fliegende Galoppwechsel galoppombyte i språnget
Keskilaukka medium canter
strong canter
der Mittelgalopp mellangalopp
Harjoituslaukka working canter der Arbeitsgalopp arbetsgalopp
Vastalaukka counter canter
counterlead
der Außengalopp
der Kontergalopp
förvänd galopp
Ristilaukka disunited canter der Kreuzgalopp korsgalopp
Lähdeluettelo
  1. Ratsastussanasto (Verkkodokumentti). TERA ry. Viitattu 11.4.2002. Saatavissa http://www.tky.hut.fi/~tera/hevostietoa/sanasto.html
  2. Perushevossanastoa suomi-englanti (Verkkodokumentti). Paula Jantunen. Viitattu 11.4.2002. Saatavissa http://cc.joensuu.fi/~paujantu/hevoset/sanastoaj.html
  3. Siemiatkowski, Michael. Equestrian Glossary in Five Languages. Uppsala: Eclipse Forlag 1997. ISBN 91-630-5726-3
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2010-11-07
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon