VÄRIEN PERIYTYMINEN

1. Perusvärit
     1.1 Dominant white
2. Valkoista väriä lisäävät geenit

     2.1 G-geeni
     2.1 RN-geeni
3. Diluutiogeenit

     3.1 Voikkogeeni C
     3.2 Hallakkogeeni D
     3.3 Samppanjageeni CH
     3.4 Hopeageeni Z
4. Kirjavuusgeenit

     4.1 Tobiano
     4.2 Frame

1. Perusvärit

Hevosen perusvärit ovat rautias, ruunikko ja musta. Kaikki muut värit syntyvät muiden geenien vaikuttaessa näihin kolmeen perusväriin. Rautiaan, ruunikon ja mustan aiheuttavat geenit säätelevät mustan ja punaisen (ruskean) pigmentin määrää ja näkyvyyttä.

1.1 Dominanttivalkoinen

Ainoan poikkeuksen tekee W-geeni, joka aiheuttaa dominanttivalkoinen-värityksen. W-geenin omaava hevonen syntyy valkoisena ja geenin vaikutus peittää alleen kaikkien muiden geenien vaikutuksen. Dominanttivalkoisesta ei siis pysty sanomaan, mikä sen pohjaväri on, toisin kuin muista väreistä (ainakin teoriassa).

Dominanttivalkoinen on homotsygoottina letaali, eli varsa kuolee jo kohtuun jos se saa molemmilta vanhemmiltaan W-alleelin. Dominanttivalkoiset ovat aina tyyppiä Ww.

Dominanttivalkoista ei saa sekoittaa albiinoon, koska se on dominoiva, kun taas aito albiinogeeni on resessiivinen. Hevosilla ei albiinogeeniä esiinny lainkaan, vaikka toisinaan cremelloja, perlinoja tai ivory gold champagneja nimitetään virheellisesti albiinoiksi.

2. Valkoista väriä lisäävät geenit

Geenejä, jotka sekoittavat pohjaväriin valkeita karvoja, on kaksi: G (vaaleneva kimo) ja RN (päistärikkö).

2.1 G-geeni

G on dominoiva geeni, joka iän myötä vaalentaa hevosen väriä lopulta ihan valkoiseksi. Varsa siis syntyy tummana ja pohjaväri näkyy tällöin. Myöhemmällä iällä ei pohjaväriä välttämättä pysty määrittelemään. Erona dominant whiteen on tumma iho.

2.2 RN-geeni

RN on myös dominoiva ja aiheuttaa päistärikkövärityksen. Pohjavärin seassa on valkoisia karvoja, muttei niin paljoa, etteikö pohjaväriä pystyisi erottamaan. RN- on luultavasti letaali homotsygoottina.

3. Diluutiogeenit l. haalistavat geenit

Diluutiogeenejä on 4: C, D, samppanja ja hopea. Ne kaikki haalistavat pohjaväriä jollain tavalla.

3.1 Voikkogeeni C (creme)

C poikkeaa muista siinä, että sen kaikki alleeliyhdistelmät aiheuttavat erilaisen lopputuloksen: CC on ns. "tavallinen", se ei vaikuta väriin lainkaan, CCcr vaalentaa lähinnä punaista pigmenttiä (ruskeaa väriä) ja CcrCcr vaalentaa sekä mustaa että punaista pigmenttiä hyvin radikaalisti. Lisää C-geenistä ja väritaulukot

3.2 Hallakkogeeni D (dun)

D-geeni aiheuttaa ns. luonnonvärit: hallakon, hiirakon ja punahallakon. Se vaalentaa peitinkarvan sävyä ja usein muuttaa myös jouhet kaksivärisiksi. Siima on yleinen hallakkoväreillä, samoin jalkojen seepraraidat. Hallakko on geneettisesti ruunikko, jolla on D-geeni, hiirakko on puolestaan musta + D ja punahallakko on rautias + D. D-geeni ei vaikuta rautiaaseen kovin radikaalisti ja punahallakon erottaminen rautiaasta on usein hankalaa.

3.3 Samppanjageeni CH (champagne)

Samppanja aiheuttaa osin samankaltaista väritystä kuin C-geenikin. Samppanja voi yhdistyä myös muihin diluutio-geeneihin kuten C:hen tai D:hen. Tällöin puhutaan cream champagneista tai dun champagneista. Lisää tietoa samppanjasta

3.4 Hopeageeni Z (silver / silver dapple)

Hopea- eli Z-geeni vaalentaa vain mustaa väriä, joten se aiheuttaa näkyviä vaikutuksia ainoastaan ruunikossa ja mustassa. Hopeageeni Lisää tietoa hopeageenistä

4. Kirjavuusgeenit

Hevosella esiintyy kahta kirjavan tyyppiä: lehmänkirjavaa ja tiikerinkirjavaa. Lehmänkirjavuutta aiheuttavia geenejä on ilmeisesti neljä: tobiano, frame, sabino ja splashed white, viitaten aina siihen värityyppiin minkä ne aiheuttavat. Toveroväritys on tobianon ja jonkun toisen geenin yhdistelmä.

4.1 Tobiano

Tobiano-värin aiheuttava eli TO-geeni on dominoiva ja se voi yhdistyä mihin tahansa väriin. Yleisimpiä ovat tietysti ruunikon-, rautiaan-, ja mustankirjavat, mutta varsinkin Yhdysvalloissa näkee tobianoa yhdistettynä voikkoon, ruunivoikkoon, samppanjaväreihin ja muihin.

4.2 Frame

Tämä geeni aiheuttaa frame overo-värityksen ja homotsygoottina se on letaali. Tällöin se aiheuttaa ns. OLWS:n (overo lethal white syndrom). Nimensä se on saanut siitä, että varsa syntyy täysin pigmentittömänä, mutta se ei elä kauaa. Geeni estää varsan ruuansulatuskanavan hermoston kehityksen ja jo muutaman tunnin kuluttua syntymästä varsa alkaa saamaan koliikin oireita. Syndroomaa ei voida mitenkään parantaa, joten OLW-varsat lopetetaan heti.

© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2010-11-03
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon