PINTO


Pinto ei ole varsinaisesti rotu. Pinto Horse Association of America rekisteröi kaikki lehmänkirjavat hevoset elleivät nämä ole kylmäverisiä. Myös appaloosaristeytyksiä ei hyväksytä.
Hevonen tai poni merkitään rekisteriin korkeutensa mukaan: hevonen on yli 142 cm korkea, ponin korkeus on 86-142 cm, miniaturen alle 86 ja nk. B-miniature joka on aikuisena yli 86 cm, mutta alle 97 cm (senttirajoissa lievää pyöristystä). Rekisteriin hyväksyttävän hevosoriin molempien vanhempien täytyy olla rekisteröity pintorekisteriin tai johonkin muuhun hyväksyttyyn roturekisteriin. Tammat ja ruunat voidaan rekisteröidä pelkän värin perusteella. Poni-/miniatureoreilla jommankumman vanhemman täytyy olla rekisteröity. Lehmänkirjavaa väriä edellytetään kaikilta.
Pintorekisterissä olevat hevoset ja ponit jaetaan tyyppinsä ja polveutumisensa perusteella neljään luokkaan: karja-, metsästys-, harraste- ja ratsuhevosiin (stock, hunter, pleasure, saddle).
 • Karjahevonen on nimensä mukaisesti soveltuva westernratsastukseen. Miltei kaikki pinto- ja paint-rekisteröidyt hevoset kuuluvat tähän tyyppiin. Karjahevosten suvusta tulee löytyä "oikeita" karjarotuja, kuten esim. quartereja.
 • Metsästyshevonen muistuttaa tyypiltään täysiveristä, puoliveristä tai kevyttä quarterhevosta.
 • Harrasteratsu soveltuu niin englantilaiseen kuin westernratsastukseenkin sekä valjakkoon. Parhaat tämän tyypin hevoset muistuttavat joko arabeja tai morganeita.
 • Ratsuhevonen on myös soveltuva englantilaiseen ratsastukseen, westerniin ja valjakkohevoseksi. Erona harrastehevoseen on se, että se on tyylikkäämpi ja usein myös isokokoisempi. Sen tulisi tyypiltään muistuttaa saddlebrediä, tennessee walkeria tai missouri foxtrotteria. Usein näillä hevosilla on myös näiden rotujen erikoisaskellajit.

 • o. Stetson XXX DK 0303827
  © Marianne Ketelimäki / Horseplay

  o. Indy Star PIH 22
  © Marianne Ketelimäki / Horseplay
  © Hevosmaailma.net
  Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
  Muokattu viimeksi 2005-10-27
  Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon