SOMALIANPONI


Somalianponeja ovat kasvattaneet paikalliset heimot, Dolbanhanta-heimo mainitaan suurimmaksi kasvattajaksi, mutta ilmeisesti kaikki heimot kasvattavat samantyyppisiä hevosia lukuunottamatta Esa- ja Géri-heimoja. Hieman toisistaan eroavia muunnoksia on paljon eikä rodulla ole erityistä rotumääritelmää, kantakirjasta puhumattakaan.

Yleensä somalianponien pää on raskastekoinen, kaula lyhyt ja paksu ja kavioaines erittäin kovaa. Ne eivät ole rakenteeltaan kovin mallikelpoisia, mutta ovat silti hyvin kestäviä. Ne eivät ole erityisen ponimaisia, vaikka ovatkin pienikokoisia. Pienikokoisuus johtuu paikallisesta ilmastosta ja ruuan huonosta saatavuudesta.

Lähdeluettelo
  1. Somali Pony (verkkodokumentti). Oklahoma State University. Viittauspäivämäärä 2010-11-25. Saatavissa http://www.ansi.okstate.edu/breeds/horses/somali/index.htm
  2. Somali Pony (verkkodokumentti). The Equinest. Viittauspäivämäärä 2010-11-25. Saatavissa http://www.theequinest.com/breeds/somali-pony/
  3. Somali Pony or Dor, Nogali, Mijertinian, and Daror (verkkodokumentti). Helpful Horse Hints. Viittauspäivämäärä 2010-11-25. Saatavissa http://horsehints.org/Breeds/SomaliPony.htm
© Hevosmaailma.net
Kirjoittaja: S. Tähkämö (www(at)hevosmaailma.net)
Muokattu viimeksi 2010-11-25
Sivu kuuluu Hevosmaailma.net-sivustoon