VIRTUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Orilinjat

Ada Sewgi (kuollut)
 | Gin Anzak (kuollut)
 |  | Gin Atlaz
 |  |  | Gin Averki
 |  |  |  | Gin Vozzrenie
 |  |  |  |  | Gin Avksentiy
 |  |  | Gin Aizik
 |  |  |  | Gin Gratsh †
 |  |  |  | Gin Egon
 |  | Gin Andraz (myyty) †

Ag-Sacha (kuollut)
 | Gin Anatolija (kuollut)
 |  | Gin Aziris (kuollut)
 |  |  | Gin Azaman (kuollut)
 |  |  |  | Gin Azeri (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Azart †
 |  | Gin Agakhan (kuollut)
 |  |  | Gin Agapetus
 |  |  |  | Gin Agapios
 |  |  | Gin Agathon †
 |  | Gin Antarctika (kuollut)
 |  |  | Gin Ararat
 |  |  | Gin Arktika †
 | Seriozha (kuollut)
 |  | Gin Sereya (kuollut)
 |  |  | Gin Szron (kuollut)
 |  |  |  | Gin Szymon (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Sungat (kuollut)
 |  | Gin Sergej (kuollut)
 |  |  | Gin Simbol (myyty)
 |  |  | Gin Shalomon (kuollut)
 |  |  |  | Gin Sandro †
 |  |  |  | Gin Shampanskoe (myyty)
 |  |  |  | Gin Shikarnyj †
 |  |  | Gin Stepan (kuollut)
 |  |  |  | Gin Stiva (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Stimul †
 |  |  |  | Gin Stylian (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Bandit (kuollut)
 |  |  |  |  |  | Gin Elis
 |  |  |  |  |  |  | Gin Eziz

Aleric RUS (ei GA:ssa)
 | Petya LIA

Apoloniuz (kuollut)
 | Gin Andrej (kuollut)
 |  | Gin Gimnast
 |  | Gin Arkadiy
 |  |  | Gin Arkhiy
 |  |  |  | Gin Artaxerxes
 |  |  |  |  | Gin Arhangel
 |  |  |  | Gin Arkaiz
 |  |  |  |  | Gin Arsenij
 | Gin Apollo
 |  | Gin Valja

Azazdan (ei GA:ssa)
 | Alabahar VEC (ei GA:ssa)
 |  | Arashk Vanya (ei GA:ssa)
 |  |  | Azad Illarion (ei GA:ssa)
 |  |  |  | Isakar 'B
 |  |  | Avksentiy 5594 (ei GA:ssa)
 |  |  |  | Arkadiy Daff
 |  |  |  |  | Gin Arkadios
 |  |  | Azajy BRA

Basarap Efim (ei GA:ssa)
 | Donau BHE (ei GA:ssa)
 |  | Dhamar Bellamy
 |  |  | Gin Dizaýner
 |  | Oasis BHE (ei GA:ssa)
 |  |  | Owaz BHE (ei GA:ssa)
 |  |  |  | Obraz VEC
 |  |  |  |  | Gin Ogryn
 |  |  |  |  |  | Gin Oslagsyz

Bogdashka II (kuollut)
 | Gin Boldizsar (kuollut)
 |  | Gin Branimir (kuollut)
 |  |  | Gin Bratumil (kuollut)
 |  |  |  | Gin Braslet (kuollut) †
 |  | Gin Boshka

Briliants (kuollut)
 | Quiero's Captain Nemo
 |  | AM Fishcaptain
 |  |  | Quiero's Farab
 |  |  |  | Gin Bacchus †
 |  |  |  | Gin Bezeg †
 |  |  |  |  | Gin Brilliant †
 |  |  |  | Gin Boleslav (myyty) †
 |  |  |  | Gin Begench

Brim GA (kuollut)
 | Bajtal GA (kuollut)
 |  | Gin Bajkal (kuollut)
 |  |  | Gin Barents
 |  |  |  | Gin Barashkek
 |  |  | Gin Bavarij †
 |  | Gin Behruz (kuollut)
 |  |  | Gin Bedroz †
 |  |  | Gin Blagorodnyj †

Cevapsiz (ei GA:ssa)
 | Taran Sonsuzluk (ei GA:ssa)
 |  | Herring Islemek (ei GA:ssa)
 |  |  | Gin Ippodrom

Dattatreya (ei GA:ssa)
 | Herring Hamir Abudabi (ei GA:ssa)
 |  | Alyosha BRA (ei GA:ssa)
 |  |  | Arzur BRA

Djangly GA (kuollut)
 | Gin Donatello
 |  | Gin Donato
 |  |  | Gin Domenik
 |  | Gin Dorifey
 |  |  | Gin Vetshno (myyty) †

Dsheren (ei GA:ssa)
 | Ganymede BHE
 |  | Gin Callisto
 |  |  | Gin Daljokij
 |  |  | Gin Setebos
 |  |  |  | Gin Serhan
 |  |  | Gin Veresk †
 |  | Gin Sycorax
 |  |  | Gin Siarnaq †

Dynasty 70 (ei GA:ssa)
 | Gin Advokat (kuollut)
 |  | Gin Admiral

Felix (kuollut)
 | Halodny (kuollut)
 |  | Gin Hlinka (kuollut)
 |  |  | Gin Hezekiah (kuollut)
 |  |  |  | Gin Hades
 |  |  |  |  | Gin Hadrian
 |  |  |  |  |  | Gin Vsadnik
 |  |  |  |  |  | Gin Erbetlik
 |  |  |  |  |  |  | Gin Ebedilik
 |  |  |  | Gin Herod
 |  |  |  |  | Gin Hotaru
 |  |  |  |  |  | Gin Holodok †
 |  |  |  |  | Gin Hyperion
 |  |  |  |  |  | Gin Hesiodos
 |  |  |  |  |  |  | Gin Gasper †
 |  |  |  |  |  | Gin Hyperbol
 |  |  |  |  |  |  | Gin Hypnos †
 |  |  |  |  |  |  | Gin Hermes
 |  |  |  |  |  |  |  | Gin Helias †
 |  |  |  |  |  |  |  | Gin Avangard †
 |  | Gin Sasha (kuollut)
 |  |  | KK's Zagreb (kuollut)
 |  |  |  | Q' Zarbabad (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Daniel (kuollut)
 |  |  |  |  |  | Gin Daniil (kuollut)
 |  |  |  |  |  |  | Gin Darovanie †
 | Tomorrow's Light K (kuollut)
 |  | AM Light Ten (kuollut)
 |  |  | Dollarin Out (kuollut)
 |  |  |  | Gin Fenix
 |  |  |  |  | Gin Feofil
 |  |  |  |  |  | Gin Fedja
 |  |  |  |  |  |  | Gin Gorkij
 |  |  |  |  | Gin Fedor †

Gan-Yurek (kuollut)
 | Gin Yoshiro
 |  | Gin Yakov
 |  |  | Gin Yasen
 |  |  | Gin Gorodki (myyty) †
 |  | Gin Yurij
 |  |  | Gin Vystrel (myyty) †

Gentle Geno (kuollut)
 | Quiero's Acrux Canopus (kuollut)
 |  | Quiero's Azrael (kuollut)
 |  |  | Gin Gleb (kuollut)
 |  |  |  | Gin Gentaur
 |  |  |  |  | Gin Gero
 |  |  |  |  |  | Gin Geroizm
 |  |  |  |  | Gin Gerasim
 |  |  |  |  | Gin Germogen
 |  | Azjihimba Zeni (kuollut)
 |  |  | Parsifal Zeni
 |  |  |  | KK's Zurk
 |  |  |  |  | Gin Galax
 |  |  |  |  |  | Gin Galaktika
 |  |  |  |  |  |  | Gin Eduz
 |  |  |  |  |  |  | Gin Galop †

Gepard (kuollut)
 | Gin Gavriel
 |  | Gin Gavon
 |  |  | Gin Gapon
 |  |  |  | Gin Gandbolist †
 |  | Gin Gavarap
 |  |  | Gin Bojkot
 |  |  | Gin Elbrus †
 | Gin Gilead
 |  | Gin Giordano
 |  |  | Gin Gagarin
 |  | Gin Gilgamesh

Grannuke (kuollut)
 | Abracadabra K (kuollut)
 |  | Gin Afim (kuollut)
 |  |  | Gin Ares (kuollut)
 |  |  |  | Gin Grammatik
 |  |  |  |  | Gin Grozdan
 |  |  |  |  |  | Gin Grisha
 |  |  |  |  |  |  | Gin Groznyj †
 |  |  |  |  |  |  | Gin Grohot †
 |  |  |  |  |  | Gin Groezus †
 |  |  |  |  |  | Gin Grek
 |  |  |  |  | Gin Geometrik
 |  |  |  |  |  | Gin Geometrisheskij
 |  |  |  |  |  |  | Gin Globys
 |  |  |  |  | Gin Grafit
 |  |  |  |  |  | Gin Granit †
 | San Grande (kuollut)
 |  | Gin Orient (kuollut)
 |  |  | Gin Ondrej
 |  |  |  | Gin Orfeus
 |  |  |  |  | Gin Ozornik †
 |  |  |  | Gin Oceanos
 |  |  |  |  | Gin Bugor †
 |  |  |  |  | Gin Gvozd †
 |  |  | Gin Orlando
 |  |  |  | Gin Odyssej
 |  |  |  |  | Gin Besstrashnyj
 | Gin Taimyr (kuollut)
 |  | Gin Tajga (kuollut)
 |  |  | Gin Tajzi
 |  |  |  | Gin Timofey
 |  |  |  |  | Gin Tikhon
 |  |  |  |  |  | Gin Aktjor
 |  |  |  |  | Gin Garant
 |  |  | Gin Aristokrat

Gyraky II (kuollut)
 | Gyzyl Arslan (kuollut)
 |  | Ayra-Dost (kuollut)
 |  |  | Agzybir (kuollut)
 |  |  |  | Gin Grigori (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Grigol †
 |  |  |  |  | Gin Gospodin (kuollut)
 |  |  |  |  |  | Gin Gorets †
 |  |  |  |  |  | Gin Zhemtshuk †
 |  |  |  | Gin Georgi (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Gabor †
 |  |  |  |  | Gin Govad †
 |  |  | Gin Gemini (kuollut)
 |  |  |  | Gin Gennadiy (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Velikij †
 |  |  |  |  | Gin Evropeets
 |  |  | Gin Gelert (kuollut)
 |  |  |  | Gin Gergely †
 |  | Gin Alexej (kuollut)
 |  |  | Gin Agripin
 |  |  | Gin Alexander †

Harasat (kuollut)
 | Rezolyuzija (kuollut)
 |  | Gin Hammurab
 |  |  | Gin Habacuc
 |  |  |  | Gin Holod
 |  |  | Gin Hideyoshi
 |  |  |  | Gin Vjaz (myyty) †
 |  | Gin Hazael
 |  |  | Gin Hegemon
 |  |  |  | Gin Haker †
 |  |  | Gin Hayat †
 | Gin Hamlet
 |  | Gin Haggai
 |  |  | Gin Gejm
 |  | Gin Horatio †

Istrebitel (kuollut)
 | Suwulgan
 |  | Gin Izaak
 |  |  | Gin Iaido
 |  |  |  | Gin Iakovu
 |  |  | Gin Italo
 |  |  |  | Gin Itzhak
 |  |  |  |  | Gin Izvinite †
 |  |  |  | Gin Blesk
 |  |  |  |  | Gin Babadaýhan
 |  | Gin Istanbul
 |  |  | Gin Isastopolos
 |  |  |  | Gin Izumrud (myyty) †
 |  |  | Gin Irkutsk †
 | Gin Izydor (kuollut)
 |  | Gin Ivan
 |  |  | Gin Igor
 |  |  | Gin Ilarion
 |  |  |  | Gin Vorobej †

Jady Syr (kuollut)
 | Dashamal (kuollut)
 |  | Gin Jadyn
 |  |  | Gin Jacek
 |  |  |  | Gin Ecek †
 |  |  |  | Gin Ekvator
 |  |  | Gin Jachym (myyty) †
 |  | Pomidor (kuollut)
 |  |  | Gin Polanetz
 |  |  |  | Gin Polemik
 |  |  |  |  | Gin Drevko †
 |  |  |  |  | Gin Pomeranz †
 |  |  |  | Gin Percival (myyty) †
 | Gin Jevgeni (myyty) †

Jambantroe (ei GA:ssa)
 | Akeem BRA (kuollut)
 |  | Gin Akim (kuollut)
 |  |  | Gin Ajsberg
 |  |  | Gin Akos †

Joshgun (kuollut)
 | Gin Javor
 |  | Gin Jazeps
 |  |  | Gin Epifan
 |  |  | Gin Esdras †

Kagnimir Tash (kuollut)
 | Gin Kosmos
 |  | Gin Kosmik
 |  |  | Gin Kosmonavt
 | Gin Konstantin
 |  | Gin Volshebnik
 |  | Gin Edom †
 |  | Gin Erkush (myyty) †

Kara-Sekil (kuollut)
 | Gin Kiril (myyty) †
 | Gin Kazak (kuollut)
 |  | Gin Kristjan
 |  |  | Gin Krystof
 |  |  |  | Gin Kreml †
 |  |  | Gin Krasimir
 |  |  |  | Gin Krasavets
 |  |  |  |  | Gin Vostok †
 |  | Gin Kirkiz
 |  |  | Gin Kaliningrad
 |  |  | Gin Konjak †

Kemal (ei GA:ssa)
 | Fidel IY
 |  | Flaviu BHE
 |  |  | Gin Fiziki

Konstantin (ei GA:ssa)
 | Vanity Flamboyant

Lacyn GA
 | Lowurdy GA
 |  | Gin Vjatsheslav (myyty)

Master (kuollut)
 | Mikola K (kuollut)
 |  | Gin Mikola (kuollut)
 |  |  | Gin Mikhail
 |  |  |  | Gin Mirek
 |  |  |  |  | Gin Marko
 |  |  |  |  | Gin Muzyka †
 |  |  |  | Gin Mihailovitsh †
 |  | Gin Zhargon
 | Moderato K (kuollut)
 |  | Winterhill's Demon (kuollut)
 |  |  | Gin Maxim
 |  |  |  | Gin Matvei
 |  |  |  |  | Gin Vetsher
 |  |  |  | Gin Matjaz
 |  |  | Gin Malachi
 |  |  |  | Quiero's Melek
 |  |  |  |  | Quiero's Melkar
 |  |  |  |  |  | Gin Melchior
 |  |  |  |  |  |  | Gin Melor
 |  | Gin Reincarnation (kuollut)
 |  |  | Gin Morendo

Melekhan (kuollut)
 | Quiero's Mellon (kuollut)
 |  | Gin Charon (kuollut)
 |  |  | Gin Chimera (kuollut)
 |  |  |  | Gin Chandra (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Chandan (kuollut)
 |  |  |  |  |  | Gin Dopros (kuollut) †
 |  |  |  |  |  | Gin Dostojanie (kuollut) †
 |  |  |  |  | Gin Chetan
 |  |  |  |  |  | Gin Djatel (kuollut) †
 |  |  |  |  |  | Gin Dizajn (kuollut)

Miitri Kipro AET (ei GA:ssa)
 | Mikhail BRA (ei GA:ssa)
 |  | Miruslav PA (ei GA:ssa)
 |  |  | Presta Paruslav
 |  |  |  | Gin Paragraf
 |  |  |  |  | Gin Paradoks
 |  |  |  | Gin Parodij (myyty) †
 |  |  |  | Gin Paraskevas †

Nelwan GA (kuollut)
 | Gin Nestor
 |  | Gin Nikita
 |  |  | Gin German
 | Gin Nero
 |  | Gin Nemes
 |  |  | Gin Zheltok
 |  |  | Gin Zheton (myyty) †
 |  | Gin Nikolaj
 |  |  | Gin Dekret (myyty) †

Nester (ei GA:ssa)
 | Nexium IY (ei GA:ssa)
 |  | Presta Leonid (ei GA:ssa)
 |  |  | Presta Demyan
 |  |  |  | Gin Ninel †
 |  |  |  | Gin Nicanor †
 |  |  |  | Gin Demontazh
 |  |  |  |  | Gin Nevroz

Ofisian (kuollut)
 | Gin Olaf
 |  | Gin Oscar
 |  |  | Gin Orjol
 |  | Gin Oleg (myyty) †
 |  | Gin Oleksiy (myyty) †
 |  | Gin Oleksandr
 |  |  | Gin Ofitser
 |  |  |  | Gin Otrisatel
 |  |  | Presta Leonard (ei GA:ssa)
 |  |  |  | Lovord BRA (ei GA:ssa)
 |  |  |  |  | Lyur 'B
 | Gin Onegin (kuollut)
 |  | Gin Lensky (kuollut)
 |  |  | Gin Brauzer †
 |  |  | Gin Zhjolud (myyty) †
 |  | Gin Boldino (kuollut)
 |  |  | Gin Bezumie
 |  |  | Gin Genja †

Peligroso (ei GA:ssa)
 | Peian EQ (ei GA:ssa)
 |  | SRG Pelgrim
 |  |  | Gin Pjotr
 |  |  |  | Gin Palisadnik
 |  |  |  |  | Gin Parlak
 |  |  | Gin Pellegrino †

Phantom Joy von Siréne (ei GA:ssa)
 | Gin Parthenon
 |  | Gin Parodoi
 |  |  | Gin Armjanin
 | Gin Petr (kuollut)

Polak (kuollut)
 | KK's Eros (kuollut)
 |  | Gin Endrik (myyty) †
 |  | Gin Eremitas (kuollut)
 |  |  | Gin Ekran
 |  |  |  | Gin Eric
 |  |  |  |  | Gin Efrejtor
 |  | Gin Palladin
 |  |  | Gin Panteras
 |  |  |  | Gin Parad †
 |  |  | Gin Palisad
 |  |  |  | Gin Dekabr
 |  |  | Gin Poldan
 |  |  |  | Gin Patryk
 |  |  |  |  | Gin Pankrati †
 |  |  |  |  | Gin Przemo
 |  |  |  |  |  | Gin Voinskij (myyty) †
 |  |  |  | Gin Potjomkin
 |  |  |  |  | Gin Prozorovskij
 |  |  |  |  | Gin Poniatowski
 |  | Gin Praktika (kuollut)
 |  |  | Gin Palwan
 |  |  |  | Gin Pawon
 |  |  |  |  | Gin Pawlos
 |  |  |  |  |  | Gin Pavilon †
 |  |  |  |  | Gin Palomnik †
 | Gin Fabian (kuollut)
 |  | Gin Primos (kuollut)
 |  |  | Gin Prokopios
 |  |  |  | Gin Prestos
 |  |  |  |  | Gin Barhat
 |  |  | Gin Pavel
 |  |  |  | Gin Pegasus
 |  |  |  | Gin Pravda
 |  |  |  |  | Gin Vakuum
 | Wisnia R (kuollut)
 |  | Gin Wulkan (kuollut)
 |  |  | Gin Warzag
 |  |  |  | Gin Wlodek
 |  |  |  |  | Gin Waldek
 |  |  |  |  |  | Gin Witold (myyty) †
 |  |  |  |  |  | Gin Doblest
 |  |  | Gin Wolodja

Prokhor (ei GA:ssa)
 | Pawel Giw

Qumush GA
 | Gin Qurer
 |  | Gin Qurok

Ra (ei GA:ssa)
 | Romanov di Sierra

Ridiculous' Glasslike Jackdaw (ei GA:ssa)
 | KF Stakan
 |  | Gin Süleýman

Sammy's Shake (kuollut)
 | Caramon K (kuollut)
 |  | Gin Christo (kuollut)
 |  |  | Gin Stojan (kuollut)
 |  |  |  | Gin Semjon
 |  |  |  |  | Gin Sammy
 |  |  |  |  |  | Gin Samuil †
 |  |  |  |  | Gin Sevastyan
 |  |  |  |  |  | Gin Saveliy
 |  |  |  |  |  |  | Gin Stribog
 | Tanis K (kuollut)
 |  | Gin Shakil
 |  |  | Gin Sportivnyj
 |  |  |  | Gin Debjut
 |  |  |  |  | Gin Dazlamak
 |  |  | Gin Shandar
 |  |  |  | Gin Sabotazh
 |  | Gin Saljut

Satrap (ei GA:ssa)
 | Q' Petrol (kuollut)
 |  | Gin Sakristan (kuollut)
 |  | Gin Perigeý

Sintaksis (kuollut)
 | Gin Sinopsis
 |  | Gin Silvanus †
 |  | Gin Semantik
 |  |  | Gin General
 |  |  |  | Gin Glavnyj Marshal

Slowak (kuollut)
 | Gin Slavak (kuollut)
 |  | Gin Stanislav (kuollut)
 |  |  | Gin Stanimir
 |  |  |  | Gin Strah
 |  |  |  |  | Gin Starsheklassnik
 |  |  |  | Gin Stavros
 |  |  |  |  | Gin Stratosfera

Thymos GA (kuollut)
 | Tarus GA
 |  | Gin Tarquin
 |  |  | Gin Takt †
 |  |  | Gin Dvorets †
 |  | Tarsos GA
 |  |  | Gin Temir
 |  |  |  | Gin Tempo †
 |  |  | Gin Tadeus
 |  |  |  | Gin Tadzhik
 |  |  |  | Gin Anekdot
 |  |  |  |  | Gin Aran (myyty) †

Yekedaban (kuollut)
 | Yaramak (kuollut)
 |  | Yabany (kuollut)
 |  |  | Gin Yordan
 |  |  |  | Gin Yaron
 |  |  |  |  | Gin Zhongljor †
 |  |  |  |  | Gin Zhest †
 |  |  | Wodolaz
 |  |  |  | Gin Walerian †
 |  |  |  | Gin Wasily
 |  |  |  |  | Gin Wasiljevits
 |  |  |  |  |  | Gin Gluhar
 |  |  |  |  | Gin Wladyslaw
 |  | Gin Yevgeniy
 |  |  | Gin Yaromir
 |  |  |  | Gin Yegor
 |  |  |  |  | Gin Yantar
 |  |  |  |  |  | Gin Yylan
 |  |  | Gin Yalyn
 |  |  | Gin Yevrej †
 | Gin Yelek (kuollut)
 |  | Gin Ylgamak
 |  | Gin Yolbars

Yetimay (ei GA:ssa)
 | Abat Jady (ei GA:ssa)
 |  | Jerime BRA (ei GA:ssa)
 |  |  | Gin Jasnyi
 |  |  | Jeremy Daff
 |  |  |  | Gin Jaguar

Ynacha (kuollut)
 | Gin Yasha
 |  | Gin Yaropolk
 |  |  | Gin Yavuz
 |  |  |  | Gin Gornostaj
 |  |  |  |  | Gin Gostislav
 |  |  |  | Gin Zhokej †
 |  |  | Gin Yaroslav
 |  |  |  | Gin Blednyj
 |  |  | Gin Yarisleiv
 |  |  |  | Gin Yorgos †
 |  | Gin Yefim
 |  |  | Gin Bariton †
 |  | Gin Yconom
 |  |  | Gin Yermolai (myyty) †
 |  |  | Gin Yarylma

Zarjadka (kuollut)
 | Gin Drungarios (kuollut)
 |  | Gin Dimitri (myyty) †
 |  | Gin Draco (kuollut)
 |  |  | Gin Zakos
 |  |  |  | Gin Zephyr
 |  |  |  |  | Gin Zaman
 |  |  |  |  |  | Gin Eihan
 | Zaphenny Frisks AT (kuollut)
 |  | Gin Zarek (kuollut) †
 |  | Gin Zelig (myyty) †
 |  | Gin Zaherli (kuollut)
 |  |  | Gin Zawod (kuollut)
 |  |  |  | Gin Zawier
 |  |  |  |  | Gin Zacarias
 |  |  |  |  |  | Gin Zahadur
 |  |  |  |  |  |  | Gin Biznes
 |  |  |  | Gin Zenon
 |  |  |  |  | Gin Zuwarmak
 |  |  |  |  |  | Gin Dolzhnik
 | Gin Zoltan (kuollut)
 |  | Gin Zakhar (kuollut)
 |  |  | Gin Zayom (myyty) †
 |  |  | Gin Zlatan (kuollut)
 |  |  |  | Gin Zvonimir †
 |  |  |  | Gin Zohrat †
 |  | Gin Zigor (kuollut)
 |  |  | Gin Zinoviy (kuollut)
 |  |  |  | Gin Zlostnyj (myyty) †
 |  |  | Gin Zivago (kuollut)
 |  |  |  | Gin Zlatko (kuollut)
 |  |  |  |  | Gin Agitator †
 |  |  |  | Gin Efrajm

© Sirpa 2005, vtionic@gmail.com
Tiedosto luotu 2007-08-15
Muokattu viimeksi 2021-08-10
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should be taken as a real-life information.