VIrtUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Tammat

1 sukupolvi

Nimi Synt.pvm Väri Laji Vanhemmat Isälinja - emälinja Suku
Deryan Bronya 241220 - ko Smert' ot Granitsy - Beloglazova Smert' ot Granitsy - Beloglazova 1
Deryan Sezja 241220 - re Artemyev - Snežinka Artemyev - Snežinka 1
Deryan Vivika 241220 - ke Dyomin - Vitenka Dyomin - Vitenka 1
Gin Zhanija 131010 RN re Lacyn GA - Jahan GA Lacyn GA - Jahan GA 1
Tasnia 'B 090616 KM yl, ma Lostse Sedan - Taya Lostse Sedan - Taya 1
Yazli 'B 100417 CRE yl, ma Fasal - Yanyja Fasal - Yanyja 1
Yulesha 'B 160117 KM yl, ma Al-Rysa - Yuliana Al-Rysa - Yuliana 1

2 sukupolvea

Nimi Synt.pvm Väri Laji Vanhemmat Isälinja - emälinja Suku
Deryan Orlenda 241220 - re Deryan Mitya - Deryan Oleniya Malarmak - Naum Olechka 2
Gin Davka 010810 KM re Tanis K - Sneg GA Sammy's Shake - Calarmak GA 2
Gin Deklamatsija 070810 M re, nä Gin Fabian - Gin Quanna Polak - Quirina GA 2
Gin Dvojka 030810 CRE re Gin Zoltan - Jazyrdy GA Zarjadka - Jahan GA 2
Gin Ekonomka 070910 RNVKKO re Gin Slavak - Gin Quanna Slowak - Quirina GA 2
Gin Eldrim 280910 - re Gin Konstantin - Gin Calixta Kagnimir Tash - Calarmak GA 2
Gin Erka 290910 - re Gin Konstantin - Gin Calla Kagnimir Tash - Calarmak GA 2
Gin Finalistika 040609 M ko, nä Gin Donatello - Gin Fantastika Djangly GA - Fantaziya 2
Gin Gergelina 050412 - ke, ma Petya LIA - Guadiana BHE Aleric RUS - Gajarat 2
Gin Grafinja 010710 RN re Gin Slawak - Sneg GA Slowak - Calarmak GA 2
Gin Zharkaja 121010 RN re Lowurdy GA - Gin Quimunda Lacyn GA - Quirina GA 2
Kartina BRA 210315 - ko Jantsek Rewa - Katenka BRA Janly Gara - Katerinka 2

3 sukupolvea

Nimi Synt.pvm Väri Laji Vanhemmat Isälinja - emälinja Suku
Beatriz BHE 280912 VKKO la Lebiz BHE - Bastet IY Morpheus - Quamalitý 3
Gin Akrobatika 120410 RNVKKO la, ma Gin Oscar - Gin Gaiana Ofisian - Gara-Polat 3
Gin Anemona 020410 RN ko Gin Donato - Gin Olympia Djangly GA - Orkideja GA 3
Gin Boltunja 220510 M ko Gin Branimir - Gin Susa Bogdashka II - SaryKmak 3
Gin Deva Marija 170810 - ke, ma Gin Yolbars - Gin Shariya Yekedaban - Sarykmak 3
Gin Dorozhka 300810 - re Gin Gavarap - Gin Qatya Gepard - Quirina GA 3
Gin Evrejka 020910 VKKO re Gin Gavarap - Jalinka GA Gepard - Jahan GA 3
Gin Filantropija 050417 - ko Miymek BRA - Gin Finalistika Migotac - Fantaziya 3
Gin Gadjuka 030417 - ke, ma Dimi IY - Gin Gergelina Dzheihun - Gajarat 3
Gin Gigiena 300710 MVKKO la, ma Gin Oleksandr - Gin Welda Ofisian - Waktsina 3
Gin Kaila 210909 RN re Gin Shakil - Gin Kaitlyn Sammy's Shake - Koroleva 3
Gin Karola 150110 RN ko Gin Jazeps - Gin Kamilla Joshgun - Ksenitsa GA 3
Gin Kritika 020512 RN ke, ma Dhamar Bellamy - Gin Ksariya Basarab Efim - Ksenitsa GA 3
Gin Lana 170909 KM ko Gin Hazael - Gin Layla Harasat - Laida GA 3
Gin Ljubova 100909 KM ko Gin Hammurab - Gin Ljudmila Harasat - Laida GA 3
Gin Sanaz 240909 RN ko Gin Kirgiz - Gin Salome Kara-Sekil - Sarykmak 3

4 sukupolvea

Nimi Synt.pvm Väri Laji Vanhemmat Isälinja - emälinja Suku
Gin Alida 180811 RN ke, re, ma Gin Pjotr - Gin Alenka Peligroso - Akgozel 4
Gin Aljonushka 220410 RN la, ma Gin Iaido - Gin Ginevra Istrebitel - Gara-Polat 4
Gin Antifasistka 110410 M ko Gin Wlodek - Gin Fennistika Polak - Fantaziya 4
Gin Bagtly May 020514 - re Presta Paruslav - Gin Bagtly Dost Miitri Kipro AET - Bikada 4
Gin Bagtly Sene 020314 - re Gin Pjotr - Gin Bagtly Dost Peligroso - Bikada 4
Gin Batratshka 050110 RNVKKO re Dollarin Out - Gin Batida Felix - Bikada 4
Gin Brjunetka 050210 VKKO re Gin Chimera - Gin Batida melekhan - Bikada 4
Gin Bumaga 190510 KM ke, re, ma Gin Zinoviy - Gin Sharlena Zarjadka - Sinovia 4
Gin Desislava 200709 RN ko Gin Yaroslav - Gin Dejana Ynacha - Davina 4
Gin Diktatura 160810 RN ke, nä, ma Gin Pellegrino - Gin Zaharina Peligroso - Zehinli 4
Gin Elodia 060709 RN la, ma Gin Sycorax - Gin Elegia Dsheren - Siréne's Hennessy 4
Gin Elsona 150910 MVKKO la, ma Gin Jacek - Gin Bogdana Jady Syr - Bikada 4
Gin Ezhevika 010910 - ke Gin Aizak - Gin Zinaida Ada Sewgi - Zehinli 4
Gin Gorica 150710 RN la Gin Setebos - Gin Pola Dsheren - Plita I 4
Gin Karikatura 100413 - ke Presta Demyan - Gin Karishma Nester - Kazmira 4
Gin Korruptsija 070612 - ke Presta Demyan - Gin Kordelia Nester - Kazmira 4
Gin Meduza 240210 - ko Gin Bratumil - Gin Megaera Bogdashka II - Maskarad 4
Gin Paloma 090413 RN ke Presta Demyan - Gin Placida Nester - Plita I 4
Gin Sabyr 051116 - ko Gin Epifan - Gin Sanaz Joshgun - Sarykmak 4
Gin Satira 050916 RT ko Gin Ararat - Gin Sanaz Ag-Sacha - Sarykmak 4
Gin Zakiya 210313 - ko Gin Elbrus - Gin Zorione Gepard - Zehinli 4
Gin Zaminka 210613 - ko Gin Volk - Gin Zorione Felix - Zehinli 4
Gin Zhaleh 210213 - ko Gin Dvorets - Gin Zorione Thymos GA - Zehinli 4
Gin Zhazhda 161010 - ko Gin Yavuz - Gin Roxina Ynacha - Rozmarin GA 4
Gin Zhelanie 171010 RN la, nä Gin Lensky - Gin Kolege Ofisian - Koroleva 4

5 sukupolvea tai enemmän

Nimi Synt.pvm Väri Laji Vanhemmat Isälinja - emälinja Suku
Gin Aldana 060410 RT ke, re Gin Patryk - Gin Celestyna Polak - Haldi 5
Gin Altanya 080410 VKKO ke Quiero's Melkar - Gin Divina Master - Dolina 5
Gin Amalthea 040310 RNVKKO re Gin Grisha - Gin Astraea Grannuke - Akilina 5
Gin Amnistija 210410 RNVKKO ko Gin Warlam - Gin Marijana Polak - Gimn 5
Gin Amoralnaja 270410 VKKO re Gin Zahadur - Gin Nana Zarjadka - Cream Nougat 5
Gin Anara 010214 - ke Gin Nicanor - Gin Anjuta Nester - Akgozel 5
Gin Anya 010114 RNVKKO ke Obraz VEC - Gin Anjuta Basarab Efim - Akgozel 5
Gin Avantjura 260410 RN re Gin Zephyr - Gin Miliza Zarjadka - Mrs Jones 5
Gin Babotshka 080510 M ko Gin Waldek - Gin Ronetta Polak - Rozmarin GA 5
Gin Balerina 010515 - re Gin Agitator - Gin Balet Zarjadka - Bikada 5
Gin Baranka 290510 - re Gin Geroizm - Gin Wasylyna Gentle Geno - Waktsina 5
Gin Bardasly 010715 - ke Gin Ninel - Gin Balet Nester - Bikada 5
Gin Belka 050510 RN la Gin Daniil - Gin Pavlina Felix - Mele Ischau 5
Gin Berjosta 260510 RN ko Gin Braslet - Gin Tonka Bogdashka II - Tatjana 5
Gin Besedka 280510 - re Gin Fedja - Gin Vera Felix - Veronica's Sweet 5
Gin Bolgarka 140510 RT ko, nä Gin Warlam - Gin Ijiraq Polak - Ivane Mavra 5
Gin Bronza 040510 RNVKKO ko Gin Waldek - Gin Paolina Polak - Mrs Jones 5
Gin Chaksiz 031109 MVKKO re Gin Zenon - Gin Catinja Zarjadka - Nice-n-Easy Cross Your Brains 5
Gin Cheryomukha 060916 - re Gin Aristokrat - Gin Chaksiz Grannuke - Nice-n-Easy Cross Your Brains 5
Gin Cukurlyk 020515 - re Gin Siarnaq - Gin Caramia Dsheren - Haldi 5
Gin Cydam 020415 RN ke Gin Velikij - Gin Caramia Gyraky II - Haldi 5
Gin Dekoratsija 120810 - re Gin Gandbolist - Gin Satine Gepard - Tomahawk's Steel Girl 5
Gin Demira 280517 - ko Gin Parad - Gin Desislava Polak - Davina 5
Gin Desirea 280317 - ko Gin Erbetlik - Gin Desislava Felix - Davina 5
Gin Desjatka 230810 - ke, ko Gin Azeri - Gin Zofie Ag-Sacha - Zaragush 5
Gin Draka 060810 - ke Gin Chandan - Gin Khariya Melekhan - Khalejik 5
Gin Edina 120910 - ko Gin Hadrian - Gin Melita Felix - Maskarad 5
Gin Eliora 010517 - ke Gin Eduz - Gin Elodia Gentle Geno - Siréne's Hennessy 5
Gin Erunda 040910 RN la Gin Pomeranz - Gin Zyta Jady Syr - Zaragush 5
Gin Estonija 060910 - ke Gin Gennadiy - Gin Katya Gyraky II - Kilianjaro 5
Gin Faiga 090310 RNVKKO re Gin Zahadur - Gin Fabrizia Zarjadka - Haldi 5
Gin Feodora 100210 RNVKKO ko, ke Gin Hotaru - Gin Fiona Felix - Fantaziya 5
Gin Glinia 040812 - ke Gin Zhohrat - Presta Markella Zarjadka - Khalejik 5
Gin Gracia 040612 RNVKKO ke Gin Sandro - Presta Glorija Ag-Sacha - Khalejik 5
Gin Haydee 160509 RNVKKO re Gin Odyssej - Gin Halyna Grannuke - Haldi 5
Gin Helaine 210509 PERL re Gin Prestos - Gin Helena Polak - Siréne's Hennessy 5
Gin Honoria 080509 KM re Gin Wasily - Gin Hortensia Yekedaban - Haldi 5
Gin Katastrofa 160310 CRE ke, re, ma Gin Przemo - Gin Kataryna Polak - Kilimanjaro 5
Gin Katerina 230809 RN ko Gin Georgi - Gin Kazimira Gyraky II - Ksenitsa GA 5
Gin Kheshia 030412 PERL ke Gin Gerasim - Presta Markella Gentle Geno - Khalejik 5
Gin Ljuba 200210 MVKKO ko Gin Brilliant - Gin Ladislava Briliants - Linba 5
Gin Marginalnaja 030712 - ke Gin Shikarnyj - Presta Markella Ag-Sacha - Khalejik 5
Gin Naenia 090509 RNVKKO re Gin Zephyr - Gin Nadedja Zarjadka - Nobjalewia 5
Gin Neesha 280210 PERL re Gin Yegor - Gin Neelam Yekedaban - Nobjalewia 5
Gin Senja 280109 RNVKKO re Gin Sevastyan - Gin Serka Sammy's Shake - Serenada 5
Gin Tabigat 170218 - re Arkadiy Daff - Gin Tonya Azazdan - Tratova 5
Gin Taisiya 190213 - ke Gin Zhemtshuk - Gin Tatjana Gyraky II - Tratova 5
Gin Tonya 250109 RT ke, re Gin Walerian - Gin Tricia Yekedaban - Tratova 5
Gin Tsetsiliya 190113 - ke Obraz VEC - Gin Tatjana Basarab Efim - Tratova 5
Gin Venera 140218 - re Gin Iakovu - Gin Vselennaja Istrebitel - Capoiera Zavannah 5
Gin Verba 130610 RNVKKO re, ke Gin Stimul - Gin Wieslava Ag-Sacha - Waktsina 5
Gin Vershina 270610 RNVKKO re Gin Arhangel - Gin Varvara Apoloniuz - Veronica's Sweet 5
Gin Vertikalnaja 150218 - re Gin Barhat - Gin Vershina Polak - Veronica's Sweet 5
Gin Vselennaja 180610 KM re Gin Melchior - Gin Zdenka master - Capoiera Zavannah 5
Gin Wersiýa 160218 - ke Gin Paragraf - Gin Verba Miitri Kipro AET - Waktsina 5
Gin Zabela 200213 KM ke Gin Vorobej - Gin Zusana Istrebitel - Zaragush 5
Gin Zadira 041216 - re Arkadiy Daff - Gin Zahar Azazdan - Mrs Jones 5
Gin Zagranitsa 041116 - re Gin Zhongljor - Gin Zahar Yekedaban - Mrs Jones 5
Gin Zaklina 200113 RNVKKO ke Gin Zvonimir - Gin Zusana Zarjadka - Zaragush 5
Gin Zirafa 100318 - ke Gin Efrajm - Gin Zhelanie Zarjadka - Koroleva 5
Gin Zümerret 110318 - ko Gin Gabor - Gin Zhazhda Gyraky II - Rozmarin GA 5
© Sirpa 05, vtionic@gmail.com
Tiedosto luotu 05-10-10
muokattu viimeksi 2021-03-14
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on Mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIm-game, nothing described on this site should not be taken as a real-life information