VIRTUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Kasvatustoiminta

Kasvatit

GA:n orilinjat
GA:n tammalinjat
Kaikki Gin-kasvatit
Synt.pvm Nimi Skp Isä Emä Tulevaisuus
19.02.19 Gin Araza t Arzur BRA Gin Akrobatika -
20.02.19 Gin Zhnik o Gin Dolzhnik Gin Aldana -
21.02.19 Gin Disput o Gin Dizajn Gin Aljonushka -
22.02.19 Gin Dilemma t Lyur 'B Gin Altanya -
23.02.19 Gin Bogaldak o Gin Boshka Kartina BRA -
24.02.19 Gin Adyl o Gin Admiral Gin Davka -
25.02.19 Gin Saryýa t Gin Elis Gin Senja -
26.02.19 Gin Labyr o Gin Zhenik Gin Deklamatsija -
19.03.19 Gin Isklet o Gin Ippodrom Gin Akrobatika -
20.03.19 Gin Cynar t Gin Ekvator Gin Aldana -
21.03.19 Gin Gurbanbibi t Gin Avksentiy Gin Aljonushka -
22.03.19 Gin Wajyp o Gin Wladyslaw Gin Altanya -
23.03.19 Gin Keyik t Gin Parthenon Kartina BRA siemennetty pakasteella
24.03.19 Gin Dilnaza t Flaviu BHE Gin Davka -
25.03.19 Gin Tawus o Gin Aristokrat Gin Senja -
26.03.19 Gin Derzkija t Gin Qurok Gin Deklamatsija myyty
23.04.19 Gin Katalitik t Gin Praktika Kartina BRA siemennetty pakasteella
24.04.19 Gin Sorag t Gin Valja Gin Davka -
26.04.19 Gin Qury t Dhamar Bellamy Gin Deklamatsija siemennetty pakasteella
24.05.19 Gin Matal o Gin Zhargon Gin Davka -
13.06.19 Gin Sirli t Cheper Serche 5594 Gin Bumaga -
13.09.20 Gin Kodek o Gin Volshebnik Gin Dvojka -
14.09.20 Gin Ekologiýa t Gin Süleýman Gin Ekonomka -
15.09.20 Gin Nebis t Gin Globys Gin Neesha -
16.09.20 Gin Nadaralyk t Gin Grek Gin Naenia -
17.09.20 Gin Perbaýsyz o Gin Perigeý Gin Eldrim -
18.09.20 Gin Gedam o Gin Bojkot Gin Kaila -
13.10.20 Gin Saldamly o Gin Saljut Gin Dvojka -
14.10.20 Gin Girdeji o Gin Gilgamesh Gin Ekonomka siemennetty pakasteella
15.10.20 Gin Wektor o Gin Gluhar Gin Neesha siemennetty pakasteella
16.10.20 Gin Stil o Gin Starsheklassnik Gin Naenia -
17.10.20 Gin Caklama t Gin Silvanus Gin Eldrim siemennetty pakasteella
18.10.20 Gin Kafeyin t Azajy BRA Gin Kaila -
13.11.20 Gin Janypkes t Gin Sakristan Gin Dvojka siemennetty pakasteella
05.02.21 Gin Diomid o DD Dongdurma Gin Batratshka Tilausvarsa
06.08.21 Gin Bebelina t Petya LIA Deryan Bronya Tilausvarsa
30.08.21 Gin Karina t Gin Begench Gin Katerina -
31.08.21 Gin Atajan o Isakar 'B Gin Honoria -
01.09.21 Gin Citka t Gin Süleýman Gin Erka -
02.09.21 Gin Cedomira t Gin Charon Gin Grafinja Siemennetty pakasteella
03.09.21 Gin Arslanbek o Arzur BRA Gin Anemona -
04.09.21 Gin Torgaý o Gin Tadzhik Gin Ljuba -
05.09.21 - t Gin Göwher Gin Helaine Siemennetty pakasteella
06.09.21 Gin Lyutsifer o Lyur 'B Gin Haydee -
07.09.21 Gin Ljuboslava t Gin Yasen Gin Ljubova -
08.09.21 Gin Agafon o Gin Agripin Gin Lana -
09.09.21 Gin Kosjenka t Gin Agripin Gin Karola -
30.09.21 Gin Polikarp o Gin Armjanin Gin Katerina -
01.10.21 Gin Hostia t Gin Ogryn Gin Honoria -
02.10.21 - o Flaviu BHE Gin Erka -
03.10.21 - t Jeremy Daff Gin Anemona -
04.10.21 - t Gin Sabotazh Gin Ljuba -
05.10.21 Gin Geraklit o Gin Gaharjan Gin Helaine Siemennetty pakasteella
06.10.21 - t Gin Yylan Gin Haydee -
07.10.21 - o Gin Yarylma Gin Ljubova -
08.10.21 - t Gin Jasnyi Gin Lana -
18.10.21 Gin Palina t Süri Haýwan Gin Paloma tilausvarsa
30.07.22 - o Gin Glavnyj Marshal Gin Katastrofa -
31.07.22 - t Gin Barashek Gin Feodora -
01.08.22 - o Gin Oslagsyz Gin Faiga -
02.08.22 - o Pavel Giw Deryan Bronya -
03.08.22 - o Pavel Giw Deryan Sezja -
04.08.22 - t Pavel Giw Deryan Vivika -
05.08.22 - o Pavel Giw Tasnia 'B -
06.08.22 - o Pavel Giw Yazli 'B -
07.08.22 - o Pavel Giw Yulesha 'B -
08.08.22 - o Gin Gimnast Deryan Orlenda -
09.08.22 - t Gin Zhenik Gin Gergelina -
10.08.22 - t Gin Gimnast Gin Jakoer -
11.08.22 - o Gin Arak Gin Boltunja siemennetty pakasteella
12.08.22 - t Azajy BRA Gin Deva Marija -
13.08.22 - o Gin Zheltok Gin Dorozhka -
14.08.22 - - Arzur BRA Gin Evrejka -
30.08.22 - - Gin Babadaýhan Gin Katastrofa -
31.08.22 - - Gin Dekabr Gin Feodora -
01.09.22 - - Gin Parlak Gin Faiga -
02.09.22 - - Petya LIA Deryan Bronya -
03.09.22 - - Petya LIA Deryan Sezja -
04.09.22 - - Petya LIA Deryan Vivika -
05.09.22 - - Petya LIA Tasnia 'B -
06.09.22 - - Petya LIA Yazli 'B -
07.09.22 - - Petya LIA Yulesha 'B -
08.09.22 - - Gin Qurok Deryan Orlenda -
09.09.22 - - Gin Saljut Gin Gergelina -
10.09.22 - - Gin Izaak Gin Jakoer siemennetty pakasteella
11.09.22 - - Gin Hegemon Gin Boltunja siemennetty pakasteella
12.09.22 - - Gin Orjol Gin Deva Marija -
13.09.22 - - Gin Daljokij Gin Dorozhka -
14.09.22 - - HJS Apollon Gin Evrejka siemennetty pakasteella
02.10.22 - - Romanov di Sierra Deryan Bronya -
03.10.22 - - Romanov di Sierra Deryan Sezja -
04.10.22 - - Romanov di Sierra Deryan Vivika -
05.10.22 - - Romanov di Sierra Tasnia 'B -
06.10.22 - - Romanov di Sierra Yazli 'B -
07.10.22 - - Romanov di Sierra Yulesha 'B -
08.10.22 - - Gin Drungarios Deryan Orlenda siemennetty pakasteella
02.11.22 - - Vanity Flamboyant Deryan Bronya -
03.11.22 - - Vanity Flamboyant Deryan Sezja -
04.11.22 - - Vanity Flamboyant Deryan Vivika -
05.11.22 - - Vanity Flamboyant Tasnia 'B -
06.11.22 - - Vanity Flamboyant Yazli 'B -
07.11.22 - - Vanity Flamboyant Yulesha 'B -
02.12.22 - - Gin Petr Deryan Bronya siemennetty pakasteella
Kasvatit vuonna 2006
Kasvatit vuonna 2007
Kasvatit vuonna 2008
Kasvatit vuonna 2009
Kasvatit vuonna 2010
Kasvatit vuonna 2011
Kasvatit vuonna 2012
Kasvatit vuonna 2013
Kasvatit vuonna 2014
Kasvatit vuonna 2015
Kasvatit vuonna 2016
Kasvatit vuonna 2017
Kasvatit vuonna 2018
© Sirpa 2005, vtionic@gmail.com
Tiedosto luotu 2005-10-10
Muokattu viimeksi 2022-07-15
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should be taken as a real-life information.