VIRTUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Kasvatustoiminta

Kasvatit

GA:n orilinjat
GA:n tammalinjat
Synt.pvm Nimi Skp Isä Emä Tulevaisuus
01/01/14 Gin Anya t Obraz VEC Gin Anjuta -
02/01/14 Gin Glavnyj Marshal o Gin General Gin Bagtly Dost -
20/01/14 Gin Kabare tamma Gin Shampanskoe Gin Karon tilausvarsa
01/02/14 Gin Anara t Gin Nicanor Gin Anjuta -
02/02/14 Gin Iakovu o Gin Iaido Gin Bagtly Dost -
01/03/14 Gin Gostislav o Gin Gornostaj Gin Anjuta -
02/03/14 Gin Bagtly Sene t Gin Pjotr Gin Bagtly Dost -
02/04/14 Gin Serhan o Gin Setebos Gin Bagtly Dost -
02/05/14 Gin Bagtly May t Presta Paruslav Gin Bagtly Dost -
31/03/15 Gin Ogryn o Obraz VEC Gin Balet -
02/04/15 Gin Cydam t Gin Velikij Gin Caramia -
01/05/15 Gin Balerina t Gin Agitator Gin Balet -
02/05/15 Gin Cukurlyk t Gin Siarnaq Gin Caramia -
01/06/15 Gin Globys o Gin Geometrisheskij Gin Balet -
02/06/15 Gin Otrisatel o Gin Ofitser Gin Caramia -
01/07/15 Gin Bardasly t Gin Ninel Gin Balet -
30/08/15 Gin Prozorovskij o Gin Potjomkin Gin Valerija -
31/08/15 Gin Poniatowski o Gin Potjomkin Gin Genetika -
28/03/16 Gin Yarovoj o Gin Ylgamak Gin Finalistika tilausvarsa
12/08/16 Gin Zhelezo o Gin Zheltok Gin Kritika tilausvarsa
04/09/16 Gin Nevroz o Gin Demontazh Gin Zahar -
05/09/16 Gin Satira t Gin Ararat Gin Sanaz -
06/09/16 Gin Cheryomukha t Gin Aristokrat Gin Chaksiz -
04/10/16 Gin Paradoks o Gin Paragraf Gin Zahar -
05/10/16 Gin Barashek o Gin Barents Gin Sanaz -
06/10/16 Gin Grek o Gin Grozdan Gin Chaksiz siemennetty pakasteella
04/11/16 Gin Zagranitsa t Gin Zhongljor Gin Zahar siemennetty pakasteella
05/11/16 Gin Sabyr t Gin Epifan Gin Sanaz -
04/12/16 Gin Zadira t Arkadiy Daff Gin Zahar -
05/12/16 Gin Jaguar o Jeremy Daff Gin Sanaz -
28/03/17 Gin Desirea t Gin Erbetlik Gin Desislava -
31/03/17 Gin Arkadios o Arkadiy Daff Gin Elodia -
02/04/17 Gin Ippodrom o Herring Islemek Gin Grafinja -
03/04/17 Gin Gadjuka t Dimi IY Gin Gergelina -
05/04/17 Gin Filantropija t Miymek BRA Gin Finalistika -
28/04/17 Gin Begench o Quiero's Farab Gin Desislava siemennetty pakasteella
01/05/17 Gin Eliora t Gin Eduz Gin Elodia -
06/05/17 Gin Jasnyi o Jerime BRA Gin Finalistika -
28/05/17 Gin Demira t Gin Parad Gin Desislava siemennetty pakasteella
01/06/17 Gin Yylan o Gin Yantar Gin Elodia -
10/02/18 Gin Babadaýhan o Gin Blesk Gin Zhelanie -
11/02/18 Gin Ebedilik o Gin Erbetlik Gin Zhazhda -
12/02/18 Gin Dizaýner o Dhamar Bellamy Gin Zharkaja -
13/02/18 Gin Perigeý o Q' Petrol Gin Zhanija siemennetty pakasteella
14/02/18 Gin Venera t Gin Iakovu Gin Vselennaja -
15/02/18 Gin Vertikalnaja t Gin Barhat Gin Vershina -
16/02/18 Gin Wersiýa t Gin Paragraf Gin Verba -
17/02/18 Gin Tabigat t Arkadiy Daff Gin Tonya -
10/03/18 Gin Zirafa t Gin Efrajm Gin Zhelanie -
11/03/18 Gin Zümerret t Gin Gabor Gin Zhazhda -
12/03/18 Gin Fiziki o Flaviu BHE Gin Zharkaja -
13/03/18 Gin Süleýman o KF Stakan Gin Zhanija siemennetty pakasteella
14/03/18 Gin Oslagsyz o Gin Ogryn Gin Vselennaja -
15/03/18 Gin Ebedilik o Gin Elis Gin Vershina -
16/03/18 Gin Parlak o Gin Palisadnik Gin Verba -
17/03/18 Gin Dazlamak o Gin Debjut Gin Tonya -
12/04/18 Gn Qsantina t Gin Admiral Gin Zharkaja -
13/04/18 Gin Jakoer t Gin Anzak Gin Zhanija siemennetty pakasteella
14/04/18 Gin Zakyja t Lyur'B Gin Vselennaja -
15/04/18 Gin Stratosfera o Gin Stavros Gin Vershina -
16/04/18 Gin Wampir t Gin Egon Gin Verba -
17/04/18 Gin Tragediýa t Gin Stribog Gin Tonya -
19/02/19 - - Arzur BRA Gin Akrobatika -
20/02/19 - - Gin Dolzhnik Gin Aldana -
21/02/19 - - Gin Dizajn Gin Aljonushka -
22/02/19 - - Lyur 'B Gin Altanya -
23/02/19 - - Gin Boshka Kartina BRA -
24/02/19 - - Gin Admiral Gin Davka -
25/02/19 - - Gin Elis Gin Senja -
26/02/19 - - Gin Zhenik Gin Deklamatsija -
19/03/19 - - Gin Ippodrom Gin Akrobatika -
20/03/19 - - Gin Ekvator Gin Aldana -
21/03/19 - - Gin Avksentiy Gin Aljonushka -
22/03/19 - - Gin Wladyslaw Gin Altanya -
23/03/19 - - Gin Parthenon Kartina BRA siemennetty pakasteella
24/03/19 - - Flaviu BHE Gin Davka -
25/03/19 - - Gin Aristokrat Gin Senja -
26/03/19 - - Gin Qurok Gin Deklamatsija -
23/04/19 - - Gin Praktika Kartina BRA siemennetty pakasteella
24/04/19 - - Gin Valja Gin Davka -
26/04/19 - - Dhamar Bellamy Gin Deklamatsija siemennetty pakasteella
24/05/19 - - Gin Zhargon Gin Davka -
13/06/19 - - Cheper Serche 5594 Gin Bumaga -
Kasvatit vuonna 2006
Kasvatit vuonna 2007
Kasvatit vuonna 2008
Kasvatit vuonna 2009
Kasvatit vuonna 2010
Kasvatit vuonna 2011
Kasvatit vuonna 2012
Kasvatit vuonna 2013
© Sirpa 2005, gin(at)hevosmaailma.net
Tiedosto luotu 2005-10-10
Muokattu viimeksi 2019-08-01
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should not be taken as a real-life information