VIRTUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Kasvatustoiminta

Kasvatit

GA:n orilinjat
GA:n tammalinjat
Kaikki Gin-kasvatit
Vuosittaiset kasvattilistat
Synt.pvm Nimi Skp Isä Emä Tulevaisuus
13.09.20 Gin Kodek o Gin Volshebnik Gin Dvojka -
14.09.20 Gin Ekologiýa t Gin Süleýman Gin Ekonomka -
15.09.20 Gin Nebis t Gin Globys Gin Neesha -
16.09.20 Gin Nadaralyk t Gin Grek Gin Naenia -
17.09.20 Gin Perbaýsyz o Gin Perigeý Gin Eldrim -
18.09.20 Gin Gedam o Gin Bojkot Gin Kaila -
13.10.20 Gin Saldamly o Gin Saljut Gin Dvojka -
14.10.20 Gin Girdeji o Gin Gilgamesh Gin Ekonomka siemennetty pakasteella
15.10.20 Gin Wektor o Gin Gluhar Gin Neesha siemennetty pakasteella
16.10.20 Gin Stil o Gin Starsheklassnik Gin Naenia -
17.10.20 Gin Caklama t Gin Silvanus Gin Eldrim siemennetty pakasteella
18.10.20 Gin Kafeyin t Azajy BRA Gin Kaila -
13.11.20 Gin Janypkes t Gin Sakristan Gin Dvojka siemennetty pakasteella
05.02.21 Gin Diomid o DD Dongdurma Gin Batratshka Tilausvarsa
06.08.21 Gin Bebelina t Petya LIA Deryan Bronya Tilausvarsa
30.08.21 Gin Karina t Gin Begench Gin Katerina -
31.08.21 Gin Atajan o Isakar 'B Gin Honoria -
01.09.21 Gin Citka t Gin Süleýman Gin Erka -
02.09.21 Gin Cedomira t Gin Charon Gin Grafinja Siemennetty pakasteella
03.09.21 Gin Arslanbek o Arzur BRA Gin Anemona -
04.09.21 Gin Torgaý o Gin Tadzhik Gin Ljuba -
05.09.21 Gin Humaý t Gin Göwher Gin Helaine Siemennetty pakasteella
06.09.21 Gin Lyutsifer o Lyur 'B Gin Haydee -
07.09.21 Gin Ljuboslava t Gin Yasen Gin Ljubova -
08.09.21 Gin Agafon o Gin Agripin Gin Lana -
09.09.21 Gin Kosjenka t Gin Agripin Gin Karola -
30.09.21 Gin Polikarp o Gin Armjanin Gin Katerina -
01.10.21 Gin Hostia t Gin Ogryn Gin Honoria -
02.10.21 Gin Furkat o Flaviu BHE Gin Erka -
03.10.21 Gin Owadan t Jeremy Daff Gin Anemona -
04.10.21 Gin Luanesha t Gin Sabotazh Gin Ljuba -
05.10.21 Gin Geraklit o Gin Gaharjan Gin Helaine Siemennetty pakasteella
06.10.21 Gin Hajrije t Gin Yylan Gin Haydee -
07.10.21 Gin Ýagmyr o Gin Yarylma Gin Ljubova -
08.10.21 Gin Laviniya t Gin Jasnyi Gin Lana -
18.10.21 Gin Palina t Süri Haýwan Gin Paloma tilausvarsa
30.07.22 - o Gin Glavnyj Marshal Gin Katastrofa -
31.07.22 - t Gin Barashek Gin Feodora -
01.08.22 - o Gin Oslagsyz Gin Faiga -
02.08.22 - o Pavel Giw Deryan Bronya -
03.08.22 - o Pavel Giw Deryan Sezja -
04.08.22 - t Pavel Giw Deryan Vivika -
05.08.22 - o Pavel Giw Tasnia 'B -
06.08.22 - o Pavel Giw Yazli 'B -
07.08.22 - o Pavel Giw Yulesha 'B -
08.08.22 - o Gin Gimnast Deryan Orlenda -
09.08.22 - t Gin Zhenik Gin Gergelina -
10.08.22 - t Gin Gimnast Gin Jakoer -
11.08.22 - o Gin Arak Gin Boltunja siemennetty pakasteella
12.08.22 - t Azajy BRA Gin Deva Marija -
13.08.22 - o Gin Zheltok Gin Dorozhka -
14.08.22 - - Arzur BRA Gin Evrejka -
30.08.22 - - Gin Babadaýhan Gin Katastrofa -
31.08.22 - - Gin Dekabr Gin Feodora -
01.09.22 - - Gin Parlak Gin Faiga -
02.09.22 - - Petya LIA Deryan Bronya -
03.09.22 - - Petya LIA Deryan Sezja -
04.09.22 - - Petya LIA Deryan Vivika -
05.09.22 - - Petya LIA Tasnia 'B -
06.09.22 - - Petya LIA Yazli 'B -
07.09.22 - - Petya LIA Yulesha 'B -
08.09.22 - - Gin Qurok Deryan Orlenda -
09.09.22 - - Gin Saljut Gin Gergelina -
10.09.22 - - Gin Izaak Gin Jakoer siemennetty pakasteella
11.09.22 - - Gin Hegemon Gin Boltunja siemennetty pakasteella
12.09.22 - - Gin Orjol Gin Deva Marija -
13.09.22 - - Gin Daljokij Gin Dorozhka -
14.09.22 - - HJS Apollon Gin Evrejka siemennetty pakasteella
02.10.22 - - Romanov di Sierra Deryan Bronya -
03.10.22 - - Romanov di Sierra Deryan Sezja -
04.10.22 - - Romanov di Sierra Deryan Vivika -
05.10.22 - - Romanov di Sierra Tasnia 'B -
06.10.22 - - Romanov di Sierra Yazli 'B -
07.10.22 - - Romanov di Sierra Yulesha 'B -
08.10.22 - - Gin Drungarios Deryan Orlenda siemennetty pakasteella
18.10.22 - - Gin Marko Gin Erunda -
19.10.22 - - Gin Izvinite Gin Edina Siemennetty pakasteella
02.11.22 - - Vanity Flamboyant Deryan Bronya -
03.11.22 - - Vanity Flamboyant Deryan Sezja -
04.11.22 - - Vanity Flamboyant Deryan Vivika -
05.11.22 - - Vanity Flamboyant Tasnia 'B -
06.11.22 - - Vanity Flamboyant Yazli 'B -
07.11.22 - - Vanity Flamboyant Yulesha 'B -
18.11.22 - - Gin Serhan Gin Erunda -
19.11.22 - - Gin Biznes Gin Edina Siemennetty pakasteella
02.12.22 - - Gin Petr Deryan Bronya siemennetty pakasteella
© Sirpa 2005, vtionic@gmail.com
Tiedosto luotu 2005-10-10
Muokattu viimeksi 2022-10-19
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should be taken as a real-life information.