VIRTUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Kasvatustoiminta

Kasvatit vuonna 2007

Synt.pvm Nimi Skp Isä Emä Tulevaisuus
11/02/07 Gin Teofila t Agzybir Gin Teorema -
01/04/07 Gin Sanide t Wodolaz Gin Sebaste -
02/04/07 Gin Mikhail o Gin Mikola Gin Saga -
03/04/07 Gin Pauletta t Gin Stanislav Gin Perishde -
04/04/07 Gin Nadedja t Gin Prokopios Gin Nougat -
05/04/07 Gin Kimberley t Pomidor Gin Michaela -
06/04/07 Gin Hades o Gin Hezekiah Gin Marynka -
07/04/07 Gin Herod o Gin Hezekiah Quiero's Poladia -
08/04/07 Gin Chandra o Gin Chimera Gin Wladimira -
09/04/07 Gin Onegin o Ofisian Gara-Polat -
10/04/07 Gin Olaf o Ofisian Bikada -
11/04/07 Gin Gavriel o Gepard Koroleva -
12/04/07 Gin Gilead o Gepard Waktsina -
13/04/07 Gin Katana t Gin Sergej Gin Laura -
03/05/07 Gin Giuliana t Kagnimir Tash Gara-Polat -
29/05/07 Gin Grammatik o Gin Ares Gin Aryana -
01/07/07 Gin Trisha t Gin Ondrej Nighean Akiva -
02/07/07 Gin Polanetz o Pomidor Bianka BRA -
03/07/07 Gin Bitarap t Kagnimir Tash Bikada -
04/07/07 Gin Zahra t Bajtal GA Dabara -
05/07/07 Gin Fantastika t Nelwan GA Fantaziya -
06/07/07 Gin Sakristan o Q'Petrol Gin Altano -
07/07/07 Gin Zakos o Gin Draco Gin Anastazja -
03/08/07 Gin Fabiana t Gin Sereya Gin Fabiola -
04/08/07 Gin Inez t Gin Anatolija Gin Ivanna -
05/08/07 Gin Serka t Gin Szron Gin Mira -
06/08/07 Gin Krystina t Wodolaz Gin Klara -
07/08/07 Gin Halyna t Gin Yordan Gin Henrietta -
08/08/07 Gin Khayrat t Gin Wulkan Gin Judit -
22/08/07 Gin Donatello o Djangly GA Ksenitsa GA -
23/08/07 Gin Ljusha t Brim GA Laida GA -
24/08/07 Gin Fiona t Gin Warzag Wariant -
25/08/07 Gin Shalomon o Gin Sergej Wiktorina -
26/08/07 Gin Pashmina t Ayra-Dost Quiero's Poladia -
27/08/07 Gin Randa t Thymos GA Rozmarin GA -
28/08/07 Gin Agakhan o Gin Anatolija Ronia GA -
29/08/07 Gin Olivia t Nelwan GA Orkideja GA -
30/08/07 Gin Poldan o Gin Palladin Kerdi GA -
31/08/07 Gin Wolodja o Gin Wulkan Kemiri GA -
01/09/07 Gin Yconom o Gin Yasha Kamir GA -
02/09/07 Gin Izaak o Suwulgan Kabak Anjelica -
03/09/07 Gin Gentaur o Gin Gleb GLB Helwa -
04/09/07 Gin Zizi t Gin Draco Gin Zaza -
05/09/07 Gin Cendrina t Gin Prokopios Gin Cyra -
06/09/07 Gin Hilda t Gin Szron Gin Hazirki -
07/09/07 Gin Karelia t KF Stakan Gin Katinka -
08/09/07 Gin Hortensia t Gin Zawod Gin Hannah -
09/09/07 Gin Sammy o Gin Semjon Gin Sanide -
10/09/07 Gin Zyrah t Gin Chandra Quiero's Zola -
11/09/07 Gin Grigori o Agzybir Gin Linette -
12/09/07 Gin Georgi o Agzybir Gin Marynka -
13/09/07 Gin Istanbul o Suwulgan Gin Kasandra -
14/09/07 Gin Sinopsis o Sintaksis Gara-Polat -
15/09/07 Gin Boldizsar o Bogdashka II Ksenitsa GA -
17/09/07 Gin Hammurab o Rezolyuzija Gin Svetlana -
21/09/07 Gin Hazael o Rezolyuzija Ronia GA -
27/09/07 Gin Nestor o Nelwan GA Laida GA -
28/09/07 Gin Nero o Nelwan GA Rozmarin GA -
29/09/07 Gin Yelek o Yekedaban Quirina GA -
30/09/07 Gin Yevgeniy o Yaramak Gin Platina -
30/09/07 Gin Hamlet o Harasat Orkideja GA -
01/10/07 Gin Wasily o Wodolaz Gin Mira -
02/10/07 Gin Zuleika t Tarus GA Dabara -
03/10/07 Gin Catryna t Gin Semjon Gin Ciazza -
04/10/07 Gin Stanimir o Gin Stanislav Wiktorina -
05/10/07 Gin Temir o Tarsos GA Wariant -
06/10/07 Gin Fenix o Dollarin Out Gin Aryana -
07/10/07 Gin Maxim o Winterhill's Demon Kerdi GA -
08/10/07 Gin Shakil o Tanis K Gin Olga -
09/10/07 Gin Tajzi o Gin Tajga Gin Wladimira -
20/10/07 Gin Natalya t Gin Grammatik Gin Nadedja -
24/10/07 Gin Nina t Gin Zigor Gin Natasa -
25/10/07 Gin Melica t Gin Zakhar Gin Mesge -
26/10/07 Gin Jadyn o Dashamal Gin Katinka -
27/10/07 Gin Alexej o Gyzyl Arslan Gin Ivanna -
28/10/07 Gin Elegia t Gin Olaf Bianka BRA -
01/11/07 Gin Alexandra t GLB Rotten Sound Gin Altano -
02/11/07 Gin Ksenia t Garuuz Ksenitsa GA -
03/11/07 Gin Quiana t Hydfiarz Quirina GA -
04/11/07 Gin Romayne t GLB Pantera Ronia GA -
20/11/07 Gin Zenais t Gin Aziris Gin Zahra tilausvarsa
20/11/07 Gin Andraz o Gin Anzak Gin Sarita tilausvarsa
21/11/07 Gin Anzhela t Gin Mikola Gin Anastazja -
22/11/07 Gin Artemis t Gin Orlando Gin Aryana -
23/11/07 Gin Pavel o Gin Primos Gin Asacha -
24/11/07 Gin Zlatan o Gin Zakhar Gin Bilyana -
25/11/07 Gin Bisera t Gin Gilead Gin Bitarap -
26/11/07 Gin Hyperion o Gin Herod Gin Ciazza -
27/11/07 Gin Szymon o Gin Szron Gin Cyra -
28/11/07 Gin Diamanda t Gin Grammatik Gin Damiana -
29/11/07 Gin Oleg o Gin Olaf Gin Gaea -
30/11/07 Gin Feministika t Gin Anatolija Gin Fantastika -
01/12/07 Gin Antarctika o Gin Anatolija Gin Madeleine -
02/12/07 Gin Stepan o Gin Sergej Kemiri GA -
03/12/07 Gin Zawier o Gin Zawod Gin Pauletta -
04/12/07 Gin Zenon o Gin Zawod Gin Wladimira -
05/12/07 Gin Helena t Gin Zawod GLB Helwa -
06/12/07 Gin Rozalija t Gin Onegin Roza Vivac -
07/12/07 Gin Zoe t Gin Herod Quiero's Zola -
08/12/07 Gin Klazina t Agzybir Kerdi GA -
09/12/07 Gin Kirgiz o Gin Kazak Kamir GA -
10/12/07 Gin Zlota t Gin Kazak Gin Zyanna -
11/12/07 Gin Mirek o Gin Mikhail Gin Wioletta -
12/12/07 Gin Ivan o Gin Izydor Gin Welwet -
13/12/07 Gin Walentyna t Gin Sereya Gin Warinka -
14/12/07 Gin Tricia t Gin Hades Gin Trisha -
15/12/07 Gin Terezija t Gin Hades Gin Teofila -
16/12/07 Gin Bajkal o Bajtal GA Gin Svetlana -
26/12/07 Gin Grozdan o Gin Grammatik Gin Serka -
27/12/07 Gin Adonis o Akeem BRA Gin Plivia myyty
28/12/07 Gin Paola t KF Stakan Gin Platina myyty
29/12/07 Gin Oxana t Gin Kosmos Gin Olga -
© Sirpa 2005, vtionic@gmail.com
Tiedosto luotu 2007-11-15
Muokattu viimeksi 2020-09-27
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should be taken as a real-life information.