VIRTUAALISIITTOLA GIN AHALTEK

Kasvatustoiminta

Kasvatit vuonna 2009

Synt.pvm Nimi Skp Isä Emä Tulevaisuus
03/01/09 Gin Alina t Gin Jadyn Gin Alexandra laukkavarsa
04/01/09 Gin Rozalena t Akeem BRA Roza Vivac laukkavarsa
05/01/09 Gin Quimunda t Polak Quirina GA siemennetty pakasteella
06/01/09 Gin Daniil o Gin Daniel Verusha CAT siemennetty pakasteella
07/01/09 Gin Tikhon o Gin Timofey Quiero's Zola -
08/01/09 Gin Zusana t Gin Gero Gin Zyrah -
09/01/09 Gin Yermolai o Gin Yconom Gin Zlota -
10/01/09 Gin Feofil o Gin Fenix Gin Zoe -
11/01/09 Gin Zara t Gin Italo Gin Zizi -
22/01/09 Gin Zorione t Gin Alexej Gin Zahra -
23/01/09 Gin Itzhak o Gin Italo Gin Walentyna -
24/01/09 Gin Tatjana t Gin Wasily Gin Trisha -
25/01/09 Gin Tonya t Gin Walerian Gin Tricia -
26/01/09 Gin Morendo o Gin Reincarnation Gin Terezija siemennetty pakasteella
27/01/09 Gin Tenerezza t Gin Zacarias Gin Teofila -
28/01/09 Gin Senja t Gin Sevastyan Gin Serka -
29/01/09 Gin Melor o Gin Melchior Gin Sanide -
30/01/09 Gin Bratumil o Gin Branimir Gin Romayne -
31/01/09 Gin Rashida t Gin Hamlet Gin Randa -
01/02/09 Gin Qatya t Gin Sinopsis Gin Quiana -
02/02/09 Gin Paulene t Gin Zivago Gin Pauletta -
03/02/09 Gin Tempo o Gin Temir Gin Pashmina -
04/02/09 Gin Gapon o Gin Gavon Gin Oxana -
05/02/09 Gin Boshka o Gin Boldizsar Gin Olivia -
06/02/09 Gin Nagaika t Gin Mikhail Gin Nina -
07/02/09 Gin Nadja t Gin Hyperion Gin Natalya -
08/02/09 Gin Fedor o Gin Fenix Gin Nadedja -
09/02/09 Gin Artaxerxes o Gin Arkhiy Gin Melica -
10/02/09 Gin Ljudmila t Gin Boldizsar Gin Ljusha -
11/02/09 Gin Ksariya t Gin Hamlet Gin Ksenia -
12/02/09 Gin Mehmed o Quiero's Melkar Gin Krystina -
13/02/09 Gin Brilliant o Gin Bezeg Gin Klazina siemennetty pakasteella
14/02/09 Gin Galaktika o Gin Galax Gin Kimberley siemennetty pakasteella, laukkavarsa
15/02/09 Gin Kalliope t Gin Jacek Gin Khayrat laukkavarsa
16/02/09 Gin Grafit o Gin Grammatik Gin Katana -
17/02/09 Gin Kordelia t Gin Akim Gin Karelia laukkavarsa
18/02/09 Gin Bavarij o Gin Bajkal Gin Inez -
19/02/09 Gin Hodynka t Gin Grammatik Gin Hortensia -
20/02/09 Gin Hegemone t Gin Fenix Gin Hilda -
21/02/09 Gin Himalia t Gin Grozdan Gin Helena -
25/02/09 Gin Quintina t Gin Gilead Gin Quiana -
27/02/09 Gin Warlam o Gin Wolodja Gin Pashmina -
28/02/09 Gin Sinope t Gin Callisto Gin Oxana varattu Il'yaan, laukkavarsa
01/03/09 Gin Oriana t Gin Donatello Gin Olivia -
02/03/09 Gin Percival o Gin Polanetz Gin Nina laukkavarsa
03/03/09 Gin Mihailovitsh o Gin Mikhail Gin Natalya -
06/03/09 Gin Dorifey o Gin Donatello Gin Ljusha -
09/03/09 Gin Keziah t Gin Bronislaw Gin Klazina siemennetty pakasteella
11/03/09 Gin Naomi t Gin Gero Gin Nadedja -
12/03/09 Gin Sandro o Gin Shalomon Gin Melica -
13/03/09 Gin Kitty t Gin Gero Gin Kimberley laukkavarsa
14/03/09 Gin Nikolaj o Gin Nero Gin Ksenia -
15/03/09 Gin Zemstvo o Gin Zawier Gin Krystina -
16/03/09 Gin Khariya t Gin Parodoi Gin Khayrat -
17/03/09 Gin Hotaru o Gin Herod Gin Katana -
18/03/09 Gin Chaldene t Gin Callisto Gin Karelia laukkavarsa
19/03/09 Gin Hegemon o Gin Hazael Gin Inez -
20/03/09 Gin Saveliy o Gin Sevastyan Gin Hortensia -
21/03/09 Gin Boldino o Gin Ogenin Gin Quiana -
22/03/09 Gin Hajna t Gin Gentaur Gin Hilda -
23/03/09 Gin Pacifica t Gin Krasimir Gin Pashmina varattu Knoxdaleen
24/03/09 Gin Pellegrino o SRG Pelgrim Gin Oxana -
25/03/09 Gin Hypnos o Gin Hyperbol Gin Helena -
26/03/09 Gin Stiva o Gin Stepan Gin Nina -
27/03/09 Gin Zahadur o Gin Zacarias Gin Natalya -
28/03/09 Gin Haldora t Gin Hyperbol Gin Halyna -
29/03/09 Gin Gilgamesh o Gin Gilead Gin Giuliana laukkavarsa
30/03/09 Gin Haggai o Gin Hamlet Gin Ljusha -
01/04/09 Gin Yorgos o Gin Yarisleiv Gin Fiona -
02/04/09 Gin Klava t Gin Cherny Gin Klazina siemennetty pakasteella
03/04/09 Gin Alexander o Gin Alexej Gin Feministika -
04/04/09 Gin Fjodorovna t Gin Yefim Gin Fantastika -
05/04/09 Gin Fairuza t Gin Averki Gin Fabiana -
06/04/09 Gin Akos o Gin Akim Gin Elegia laukkavarsa
07/04/09 Gin Hermes o Gin Hyperbol Gin Diamanda -
08/04/09 Gin Samuil o Gin Sammy Gin Nadedja -
09/04/09 Gin Yegor o Gin Yaromir Gin Melica -
10/04/09 Gin Zlatko o Gin Zivago Gin Khayrat -
11/04/09 Gin Knyazhna t Gin Nestor Gin Ksenia -
12/04/09 Gin Krystalia t Gin Prestos Gin Krystina -
13/04/09 Gin Karon t Gin Yaron Gin Kimberley laukkavarsa
14/04/09 Gin Groznyj o Gin Grisha Gin Hortensia -
15/04/09 Gin Geometrik o Gin Grammatik Gin Hilda -
16/04/09 Gin Azeri o Gin Azaman Gin Dejana -
17/04/09 Gin Kanji t Gin Zakos Gin Katana -
18/04/09 Gin Iaido o Gin Izaak Gin Karelia laukkavarsa
19/04/09 Gin Irina t Gin Tarquin Gin Inez -
20/04/09 Gin Nedelya t Quiero's Melkar Gin Natalya -
21/04/09 Gin Przemo o Gin Patryk Gin Helena -
22/04/09 Gin Mefodij o Gin Melchior Gin Halyna -
23/04/09 Gin Oleksandr o Gin Olaf Gin Giuliana laukkavarsa
24/04/09 Gin Lilya t Gin Nero Gin Ljusha -
25/04/09 Gin Marko o Gin Mirek Gin Cendrina -
26/04/09 Gin Miklavz o Gin Geysir Gin Klazina siemennetty pakasteella
01/05/09 Gin Filippa t Gin Palisad Gin Fiona -
03/05/09 Gin Bedroz o Gin Behruz Gin Feministika -
04/05/09 Gin Arktika o Gin Antarctika Gin Fantastika -
05/05/09 Gin Arkaiz o Gin Arkhiy Gin Fabiana -
06/05/09 Gin Elizza t Gin Callisto Gin Elegia laukkavarsa
07/05/09 Gin Pawlos o Gin Pawon Gin Diamanda -
08/05/09 Gin Honoria t Gin Wasily Gin Hortensia -
09/05/09 Gin Naenia t Gin Zephyr Gin Nadedja -
10/05/09 Gin Malena t Gin Zakos Gin Melica -
11/05/09 Gin Zvonimir o Gin Zlatan Gin Khayrat -
12/05/09 Gin Zaman o Gin Zephyr Gin Hilda -
13/05/09 Gin Korynna t Gin Grisha Gin Krystina -
16/05/09 Gin Haydee t Gin Odyssej Gin Halyna -
17/05/09 Gin Giovanetta t Gin Yelek Gin Giuliana laukkavarsa
18/05/09 Gin Karishma t Gin Oscar Gin Karelia laukkavarsa
19/05/09 Gin Yasen o Gin Yakov Gin Inez -
20/05/09 Gin Despoina t Gin Tadeus Gin Dejana -
21/05/09 Gin Helaine t Gin Prestos Gin Helena -
22/05/09 Gin Caramia t Gin Sammy Gin Cendrina -
01/06/09 Gin Gergely o Gin Gelert Gin Fiona -
03/06/09 Gin Domenik o Gin Donato Gin Feministika -
04/06/09 Gin Finalistika t Gin Donatello Gin Fantastika -
05/06/09 Gin Stavros o Gin Stanimir Gin Fabiana -
06/06/09 Gin Stylian o Gin Stepan Gin Elegia laukkavarsa
07/06/09 Gin Djamila t Gin Polemik Gin Diamanda laukkavarsa
10/06/09 Gin Graziella t Gin Apollo Gin Giuliana laukkavarsa
15/06/09 Gin Wladyslaw o Gin Wasily Gin Cendrina -
16/06/09 Gin Pomeranz o Gin Polemik Gin Halyna laukkavarsa
20/06/09 Gin Waldek o Gin Wlodek Gin Dejana -
03/07/09 Gin Fysistika t Gin Tarquin Gin Feministika -
04/07/09 Gin Horatio o Gin Hamlet Gin Fantastika -
05/07/09 Gin Fajra t Gin Zlatan Gin Fabiana -
06/07/09 Gin Elodia t Gin Sycorax Gin Elegia laukkavarsa
07/07/09 Gin Diantha t Gin Timofey Gin Diamanda -
09/07/09 Gin Chalise t Gin Tikhon Gin Cendrina -
20/07/09 Gin Desislava t Gin Yaroslav Gin Dejana -
09/08/09 Gin Agathon o Gin Agakhan Gin Ksariya -
10/08/09 Gin Agapetus o Gin Agakhan Gin Ljudmila -
11/08/09 Gin Olendria t Gin Agakhan Gin Olympia -
12/08/09 Gin Kerenza t Gin Alexej Gin Kamilla -
13/08/09 Gin Agripin o Gin Alexej Gin Medea -
14/08/09 Gin Rosannah t Gin Alexej Gin Romayne -
15/08/09 Gin Zelda t Gin Antarctika Gin Zlota -
16/08/09 Gin Ararat o Gin Antarctika Gin Rashida -
17/08/09 Gin Larisa t Gin Antarctika Gin Layla -
18/08/09 Gin Roxina t Gin Bajkal Gin Roxanna -
19/08/09 Gin Barents o Gin Bajkal Gin Melania -
20/08/09 Gin Gerasim o Gin Gentaur Gin Tatjana -
21/08/09 Gin Germogen o Gin Gentaur Gin Haldora -
22/08/09 Gin Govad o Gin Georgi Gin Daina -
23/08/09 Gin Katerina t Gin Georgi Gin Kazimira -
24/08/09 Gin Laraina t Gin Georgi Gin Ladislava -
25/08/09 Gin Gabor o Gin Georgi Gin Hajna -
26/08/09 Gin Giordano o Gin Gilead Roza Vivac -
27/08/09 Gin Gospodin o Gin Grigori Gin Khariya -
28/08/09 Gin Grigol o Gin Grigori Gin Maryela -
29/08/09 Gin Zisel t Gin Grigori Gin Ziska -
30/08/09 Gin Catelin t Gin Grozdan Gin Catryna -
31/08/09 Gin Groezus o Gin Grozdan Gin Nelda -
01/09/09 Gin Habacuc o Gin Hammurab Gin Oriana -
02/09/09 Gin Svajone t Gin Hazael Gin Susa -
03/09/09 Gin Katya t Gin Hyperion Gin Katriona -
04/09/09 Gin Hesiodos o Gin Hyperion Gin Paulene -
05/09/09 Gin Alenka t Gin Istanbul Gin Alexandra -
06/09/09 Gin Galina t Gin Istanbul Gin Gaiana laukkavarsa
07/09/09 Gin Isastopolos o Gin Istanbul Gin Palatine laukkavarsa
08/09/09 Gin Irkutsk o Gin Istanbul Gin Qatya -
10/09/09 Gin Ljubova t Gin Hammurab Gin Ljudmila -
11/09/09 Gin Hayato o Gin Hazael Gin Knyazhna -
12/09/09 Gin Hideyoshi o Gin Hammurab Gin Kamilla -
13/09/09 Gin Igor o Gin Ivan Gin Ginevra laukkavarsa
14/09/09 Gin Ilarion o Gin Ivan Gin Quanina -
15/09/09 Gin Zinaida t Gin Bajkal Gin Zlota -
15/09/09 Gin Cennyj o Macario BRA Gin Quiana tilausvarsa
16/09/09 Gin Jevdokija t Gin Ivan Jalinka GA -
17/09/09 Gin Lana t Gin Hazael Gin Layla -
18/09/09 Gin Placida t Gin Ivan Gin Plakat laukkavarsa
19/09/09 Gin Weronika t Gin Izaak Gin Welda -
20/09/09 Gin Shandar o Gin Shakil Gin Quintina -
21/09/09 Gin Kaila t Gin Shakil Gin Kaitlyn -
22/09/09 Gin Kaliningrad o Gin Kirgiz Gin Medea -
23/09/09 Gin Radmila t Gin Kirgiz Gin Ronya -
24/09/09 Gin Sanaz t Gin Kirgiz Gin Salome -
25/09/09 Gin Matvei o Gin Maxim Gin Divina -
26/09/09 Gin Matjaz o Gin Maxim Gin Paolina -
27/09/09 Gin Shampanskoe o Gin Shalomon Gin Kordelia laukkavarsa
28/09/09 Gin Shikarnyj o Gin Shalomon Gin Sharlena -
29/09/09 Gin Zoloto t Gin Shalomon Gin Zavanna -
30/09/09 Gin Strah o Gin Stanimir Gin Zorione -
01/10/09 Gin Zahar t Gin Stanimir Gin Zizi -
15/10/09 Gin Politika t Gin Shalomon Gin Pola laukkavarsa
16/10/09 Gin Sportivnyj o Gin Shakil Jalinka GA -
17/10/09 Gin Konjak o Gin Kirgiz Gin Layla -
25/10/09 Gin Muzyka o Gin Mirek Gin Nadja -
26/10/09 Gin Vals t Gin Mirek Gin Varvara -
27/10/09 Gin Balet t Gin Pavel Gin Bogdana -
28/10/09 Gin Pravda o Gin Pavel Gin Sharlena -
30/10/09 Gin Anjuta t Gin Stanimir Gin Alina laukkavarsa
02/11/09 Gin Kolege t SRG Pelgrim Gin Kaitlyn -
03/11/09 Gin Chaksiz t Gin Zenon Gin Catinja -
04/11/09 Gin Zharwa t Gin Zenon Gin Zoe -
05/11/09 Gin Bagtly Dost t Gin Yevgeniy Gin Bisera -
06/11/09 Gin Yalyn o Gin Yevgeniy Gin Quanina -
07/11/09 Gin Yolbars o Gin Yelek Jazyrdy GA -
08/11/09 Gin Biraz Tilki t Gin Yelek Gin Bitarap -
09/11/09 Gin Ylgamak o Gin Yelek Sneg GA -
10/11/09 Gin Zuwarmak o Gin Zenon Gin Kitty laukkavarsa
11/11/09 Gin Zhohrat o Gin Zlatan Gin Pauletta -
12/11/09 Gin Yarylma o Gin Yconom Gin Ronya -
13/11/09 Gin Mesele t Gin Yconom Gin Medea -
14/11/09 Gin Tuman t Gin Tajzi Gin Tenerezza -
16/11/09 Gin Pjotr o SRG Pelgrim Jalinka GA -
20/11/09 Gin Zdorovyj o Gin Zenon Gin Pavlina laukkavarsa
30/11/09 Gin Giatsint t Gin Yevgeniy Gin Ginevra -
16/12/09 Gin Yevrej o Gin Yevgeniy Jalinka GA -
Kasvatit vuonna 2006
Kasvatit vuonna 2007
Kasvatit vuonna 2008
© Sirpa 2005, vtionic@gmail.com
Tiedosto luotu 2009-03-28
Muokattu viimeksi 2020-09-27
Gin Ahaltek on täysin virtuaalinen talli ja kaikki sivuilta löytyvä on mielikuvituksen tuotetta
This stable is a SIM-game, nothing described on this site should be taken as a real-life information.